Zwolnienie z zakazu konkurencji? Nie tak łatwo!

www.sxc.hu

Z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się jedna ważna kwestia – obowiązek wypłaty ustalonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika (minimum w wysokości określonej przepisami prawa pracy).

Z naszej praktyki wynika, że strony często zastrzegają w umowach, że pracodawca może zwolnić (byłego) pracownika z zakazu konkurencji. I tutaj jest niespodzianka. Wydawałoby się bowiem, że takie oświadczenie załatwia sprawę. Nie interesuje nas już, aby były pracownik nie podejmował działalności wobec nas konkurencyjnej, w takim razie przecież nie będziemy mu płacić.

A jednak – Sąd Najwyższy stoi na innym stanowisku. Mianowicie: że jednostronne zastrzeżenie przez pracodawcę możliwości skrócenia umówionego okresu zakazu konkurencji i skorzystanie z tego uprawnienia, nie prowadzi do wcześniejszego wygaśnięcia umowy i uwolnienia go od obowiązku zapłaty odszkodowania (wyrok z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 118/05, wyrok z dnia 17 listopada 1999 r., I PKN 358/99).

Czyli dopóki pracownik nie podejmuje działalności konkurencyjnej, przysługuje mu prawo do odszkodowania (do końca uzgodnionego wcześniej okresu).

Z umowami z pogranicza prawa pracy i typowego prawa cywilnego zresztą nierzadko są problemy w ustaleniu, czy postanowienia umowy są faktycznie skuteczne i jakie przepisy powszechnie obowiązujące mają zastosowanie.

Niewątpliwie najlepszym wyjściem z sytuacji będzie dołożenie należytej staranności przy konstruowaniu umowy. Później może być za późno. Projekt umowy namierzony za pomocą Googla może być zatem zgubny.

Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby umowa o zakazie konkurencji została rozwiązana przed terminem w ten sam sposób, w jaki została zawarta, tj. w drodze zgodnego porozumienia stron. A jeśli nasz – powstrzymujący się od działalności konkurencyjnej – były pracownik, nie pójdzie na takie rozwiązanie, strony mogą przecież w umowie przewidzieć inne sposoby jej wcześniejszego rozwiązania niż upływ terminu, chociażby możliwość rozwiązania takiej umowy w drodze wypowiedzenia, wprowadzenie do umowy prawa odstąpienia od niej (tu warto pomyśleć o terminie) czy zamieszczenie w umowie warunku rozwiązującego.

Taką możliwość zresztą potwierdza inny wyrok Sądu Najwyższego (z dnia 2 września 2009 r., II PK 206/08).

Formułując zatem umowy dotyczące zakazu konkurencji zwróćmy na to uwagę.


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Zwolnienie z zakazu konkurencji? Nie tak łatwo! :

  1. To znaczy, że jeżeli mam pracowników z umowami o zakazie konkurencji, to sam ich nie mogę zwolnić z tego zakazu? I jeżeli oni niewyrażą takiej chęci to będę musiał płacić im odszkodowanie.

  2. Przede wszystkim trzeba by sprawdzić, co jest dokładnie w umowie. W świetle orzecznictwa SN, jeśli jednostronnie zwolnimy pracownika z zakazu, to dalej musimy mu płacić odszkodowanie. Oczywiście pozostaje, pytanie, czy pracownik skieruje przeciwko nam roszczenia, wezwie nas do zapłaty, skieruje pozew do Sądu etc.

  3. Co zrobić jeśli pracodawca pisemnie oświadczył iż odstępuje od umowy o zakazie konkurencji i skraca okres wypłaty do 6 miesięcy (zamiast 12). Proszę też o podpowiedź jak wyegzekwować minimalne odszkodowanie przewidziane prawem, bowiem obecne zapisy umowy bardzo zaniżają kwotę odszkodowania?

  4. Dzieki za ciekawe informacje