Zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych

www.sxc.hu

Wygląda na to, że ustawa o ochronie danych osobowych wkrótce doczeka się kolejnej zmiany. W dniu 22 września pod obrady Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy nowelizującej przepisy o ochronie danych osobowych.

Poniżej wypunktowanie najważniejszych założeń projektu ustawy:

- definicję „zgody osoby, której dane dotyczą” – uzupełniono o stwierdzenie, że „zgoda może być odwołana w każdym czasie”. Ta zmiana wydaje się logiczna, bowiem podobny zapis odnoszący się do zgody znajduje się w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- jako kolejne zadanie GIODO wymienia się zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dotychczas GIODO takich instrumentów de facto nie miał;

- możliwość tworzenia biur zamiejscowych (na wzór UOKIK) – a znajdą się na to pieniądze?;

- doprecyzowano przebieg kontroli prowadzonych przez urząd, zapisano, jakie dane powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, a także co powinno znaleźć się w protokole pokontrolnym – ważne uzupełnienie, choć dalej brakuje np. regulacji ile kontroli można w ciągu roku przeprowadzić w danym przedsiębiorstwie – dotychczas stosowano akcesoryjnie zapisy o kontroli z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

- GIODO będzie mógł także występować z wnioskami o zmianę przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych. Instytucje, które otrzymają taki wniosek będą miały obowiązek ustosunkować się do niego w ciągu 30 dni – nie przewidziano drogi odwoławczej od takiego wystąpienia….;

- uchyla obowiązujący art. 29 i 30 ustawy – interesujące jest zatem jak i w jakim trybie będzie można uzyskać dane np. potrzebne do zainicjowania postępowania cywilnego;

- zmiana zbioru o przetwarzanie nowych kategorii danych będzie wymagała uprzedniego zgłoszenia wniosku aktualizacyjnego do GIODO;

- uchyla art. 50 ustawy a więc przepis karny sankcjonujący przechowywanie w zbiorze danych niezgodnie z celem utworzenia zbioru;

- dodaje nowy przepis karny, sankcjonujący udaremnianie lub utrudnianie czynności kontrolnych GIODO.

Niewątpliwie zmiana uchylająca art. 29 i 30 jest bardzo interesująca, choć warto śledzić los tej nowelizacji do samego końca – zobaczymy które zmiany wejdą ostatecznie w życie.

Pełen tekst projektu ustawy znajdziecie tu: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/spr_488/$file/spr_488.pdf

Ciekaw jestem Waszej opinii o projektowanych zmianach.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.