Zmiany w podatku VAT nie takie małe

www.sxc.hu

Ministerstwo Finansów opublikowało rządowy projekt zmian w ustawie o VAT. Oprócz szumnie zapowiadanej zmiany stawek podatku VAT (podstawowa z 22% na 23%) pojawiło szereg z pozoru mniej znaczących zmian.

Jedna z nich (chodzi o art. 7 ust. 2) ma na celu usunięcie błędnej transpozycji  dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku o wartości dodanej i była już zapowiadana od dłuższego czasu.

Chodzi o to, że zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów wyłącznie, jeśli następuje na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem a podatnikowi przy nabyciu towarów przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Taka wykładnia została potwierdzona przez NSA w wyroku wydanym 23 marca 2009 przez poszerzony skład 7 sędziów (sygn. I FPS 6/08).

W praktyce, w oparciu o powyższą wykładnię, obecnie  wszelkie przekazania towarów w związku z prowadzoną działalnością marketingową nie powodowały obowiązku samoopodatkowania, jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Zmiana przepisów zmieni radykalnie ten stan rzeczy.

Nieodpłatne przekazanie towaru należącego do majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez podatnika zgodnie z projektowanymi zmianami zawsze będzie niosło za sobą powstanie obowiązku podatkowego (jeśli podatnikowi przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT), co, obok zwiększonej stawki, pokaźnie zwiększy wpływy do budżetu.


Tagi: ,

Komentarze do artykułu Zmiany w podatku VAT nie takie małe :

  1. [...] naszym blogu pisaliśmy już o planowanych zmianach w przepisach o VAT (Zmiany w podatku VAT nie takie małe) oraz podatkach dochodowych. Na kilkanaście dni przed końcem roku przedsiębiorcy gorączkowo [...]