Zmiany w Dyrektywie VAT ułatwiające zwalczanie wyłudzeń VAT

www.sxc.hu

Do Dyrektywy VAT (2006/112/WE) zostały wprowadzone nowe regulacje mające na celu ułatwienie państwom członkowskim walkę z oszustwami, w ramach których dochodzi do wyłudzeń VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami kraje członkowskie UE będą miały dodatkowe możliwości czasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do rozliczenia VAT w ramach transakcji krajowych.Fakultatywny i tymczasowy mechanizmu odwrotnego obciążenia (dyrektywa 2013/43/UE)

Nowelizacja Dyrektywy VAT rozszerzyła katalog towarów i usług, w stosunku do których państwa członkowskie będą mogły zobowiązać nabywcę towaru lub usługi do rozliczenia VAT. W wyniku zmiany, na podstawie art. 199a Dyrektywy VAT, państwa członkowskie na okres co najmniej dwóch lat będą miały dodatkową możliwość wprowadzenia mechanizmu rozliczania VAT przez nabywcę m.in. w następujących przypadkach:

- dostawy elektroniki takiej jak: telefony komórkowe, konsole go gier, tablety i laptopy, dostawy układów scalonych przed ich zainstalowaniem w wyrobach przeznaczonych dla użytkownika końcowego;

- dostawy certyfikatów dotyczących gazu i energii elektrycznej;

- dostawy zbóż i roślin przemysłowych (w tym nasion oleistych i buraków cukrowych), które w niezmienionym stanie zwykle nie są przeznaczone do konsumpcji ostatecznej;

- dostawy metali surowych lub półwyrobów metalowych (w tym metali szlachetnych) z wyjątkiem zużytych materiałów, odpadów i złomu, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia na mocy art. 199 ust. 1 lit. d) Dyrektywy VAT, o ile ich dostawa nie jest realizowana w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków lub procedury szczególnej dla złota inwestycyjnego.

Mechanizm szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT (dyrektywa 2013/42/UE)

Kolejną nowością jest tzw. mechanizm szybkiego reagowania, który został wprowadzony do Dyrektywy VAT. Umożliwia on państwom członkowskim czasowe przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT ze sprzedawcy na nabywcę w ramach krajowych dostaw towarów lub świadczenia usług. Mechanizm ten może być zastosowany w sytuacji, w której zidentyfikowane zostaną oszustwa, którym można zapobiec podejmując jedynie szybkie działania mające na celu ich wyeliminowanie, a brak podjęcia stosownych kroków może prowadzić do znacznych i nieodwracalnych strat finansowych po stronie państwa członkowskiego.

W omawianym przypadku zmiana zasad rozliczeń VAT może być wprowadzona przez kraje członkowskie UE do dostaw konkretnych towarów lub przy świadczeniu konkretnych rodzajów usług, w ramach których zidentyfikowano znaczące wyłudzenia VAT. Omawiany środek specjalny będzie mógł być wprowadzony przez państwo członkowskie na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Zgodę na zastosowanie środka specjalnego będzie wydawała Komisja Europejska, na podstawie wniosku państwa członkowskiego.

Autor: Konrad Misiewicz, konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.