Zmiana umowy polsko-cypryjskiej – coraz bliżej?

www.sxc.hu

Wczoraj został podpisany protokół między Polską a Cyprem zmieniający umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (DTT). O planowanych zmianach pisaliśmy już na naszym blogu.

Protokół podpisał Minister Finansów Cypru oraz polski ambasador na Cyprze. Aby zmiana umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania weszła w życie, wymaga to po stronie polskiej uchwalenia odpowiedniej ustawy w tym zakresie. Uwzględniając dotychczasowe informacje prasowe ratyfikacja przez Parlament RP nie powinna raczej napotkać po polskiej stronie większych trudności, a zatem nie wykluczone, że zmiana umowy wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

W praktyce, wejście umowy w życie w 2012 r. oznaczałoby, że zmienione postanowienia DTT będą miały zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników począwszy od 1 stycznia 2013 r.

Podpisany protokół wprowadza istotne zmiany dla polskich rezydentów podatkowych będących udziałowcami lub dyrektorami w spółkach z siedzibą na Cyprze. Wynika to z wprowadzenia zmian do angielskiej wersji DTT, która w pierwotnej wersji zawierała korzystne postanowienia w oparciu, o które polscy rezydenci podatkowi mogli odliczyć podatek, który faktycznie nie był zapłacony na Cyprze, ale na podstawie DTT mógłby być tam pobrany (co do zasady oznaczało to opodatkowanie stawką 9% PIT w zakresie dywidend i brakiem opodatkowania w zakresie wynagrodzeń dyrektorów wypłacanych przez spółki z siedzibą na Cyprze).

Wstępna analiza wskazuje, iż niekorzystne dla podatników zmiany protokołu polegają na:

- wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie dyrektorów są opodatkowane tylko w państwie rezydencji dyrektora (w praktyce w przypadku polskiego rezydenta podatkowego oznacza to opodatkowanie w Polsce);

- zmianie art. 24 ust. 1 lit. b DTT, poprzez zastąpienie zwrotu „tax payable in Cyprus” zwrotem „tax paid in Cyprus” oraz usunięciu z art. 24 DTT ust. 3, z którego wyjaśnienia wynikało jak należy rozumieć termin: „tax payable” wskazany w powyższym przepisie; zmiana ta skutkować będzie likwidacją tzw. fikcyjnego zaliczenia i w konsekwencji dywidenda wypłacana osobie fizycznej – polskiemu rezydentowi będzie podlegała w całości opodatkowaniu w Polsce (19%);

- rozszerzeniu klauzuli wymiany informacji w sprawach podatkowych między rządem polskim a cypryjskim.

Pełną treść protokołu można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Anita Bardońska


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.