Zgłoszenie INTRASTAT w formie elektronicznej

Z dniem 1 lutego 2011 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Od tego dnia zgłoszenia INTRASTAT będą co do zasady składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.Do najważniejszych zmian wprowadzonych powyższym rozporządzeniem należą:

- wprowadzenie obowiązku składania zgłoszeń INTRASTAT i ich korekt w formie elektronicznej (na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano już bezpłatny program do generowania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej);

- zgłoszenie w formie pisemnej będzie miało zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu urzędu celnego;

- zmiana właściwości miejscowej organów celnych tj. wskazanie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie jako organu celnego właściwego w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT (zdaniem ministerstwa ma to ujednolicić zasady prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT);

- rezygnacja z „Instrukcji” wypełniania formularzy, która obecnie stanowi załącznik do obowiązującego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Nowa instrukcja nie stanowi już załącznika do rozporządzenia, została natomiast opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz izb celnych.

Obowiązek składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej ma skrócić czas obsługi tych zgłoszeń, co jednocześnie w opinii resortu finansów spowoduje bardziej efektywne działanie administracji celnej oraz szybszą obsługę przedsiębiorców.

Ponadto dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej powinno stanowić znacznie dogodniejszą i efektywniejszą formę dokonywania zgłoszenia (również z przyczyn finansowych).

Powstają jednak wątpliwości, czy taka centralizacja procedury, wbrew zamierzeniom ministerstwa, nie utrudni w praktyce dokonywania zgłoszeń INTRASTAT lub nie ograniczy dostępu do informacji w tym zakresie.

Przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach.

Autor: Łukasz Rak, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.