Zespół Olesiński & Wspólnicy

Rafał Olesiński

Adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy.

Absolwent UWr, Kolegium Języków Obcych, Studia podyplomowe Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, aplikacja przy ORA w Wałbrzychu, egzamin adwokacki w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym.

Od 1997 roku działa jako doradca, od konsultanta w Rödl&Partner przez funkcję menadżera w PricewaterhouseCoopers, gdzie zarządzał zespołem German Desk. Rafał łączy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prawie i podatkach, specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla dużych przedsięwzięć gospodarczych, postępowaniach podatkowych, negocjacjach.

Rafał bierze udział jako doradca strategiczny w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, reprezentuje przedsiębiorców w rozmowach z Rządem RP, współtworzy koncepcje rozwoju, restrukturyzacji, jest ekspertem rad nadzorczych.

Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Urodził się w 1974 r., pasjonuje się motoryzacją, uprawia tenis, bierze udział w maratonach na orientację. Ceni sztukę współczesną (zwłaszcza malarstwo i rysunek).

Magdalena Tyrakowska

Adwokat, partner w Olesiński & Wspólnicy.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy). Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego.

Z O&W współpracuje od 2008 r. Aktualnie koordynuje prace zespołu zajmującego się stałą obsługą przedsiębiorców – liderów branży motoryzacyjnej, tekstylnej, spożywczej. Doradza Klientom w strategicznych projektach dotyczących pomocy publicznej, w tym programów operacyjnych oraz specjalnych stref ekonomicznych. Uczestniczyła także w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz DD.Na bieżąco udziela także porad prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego oraz cywilnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądem oraz organami administracji publicznej. Doradza Klientom także w toku negocjacji.

Autorka specjalistycznych publikacji m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Przeglądzie Prawa i Administracji. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu pomocy publicznej oraz prawa pracy.

Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się też angielskim.

Uwielbia podróże, chętnie gotuje.

Tomasz Gałka

Doradca podatkowy, partner w Olesiński & Wspólnicy.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku, pracował  kolejno w dziale audytu i dziale doradztwa podatkowego Kancelarii Rödl&Partner, a następnie w departamencie doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie przez 4 lata  kierował zespołem doradczym dla klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

Z O&W związany jest od 2009 roku. Uczestniczył w wielu złożonych projektach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego.

Tomasz posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów jak przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due dilligence, negocjacje indywidualnych pakietów pomocy publicznej dla zagranicznych inwestorów, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Z uwagi na profil obsługiwanych klientów orientuje się w zagadnieniach związanych z sektorem samochodowym, energetycznym, telekomunikacyjnym, spożywczym oraz mediów elektronicznych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu specjalnych stref ekonomicznych. Publikuje na łamach Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna.Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, ukończył kierunek Finanse i Bankowość na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Wojciech Fryze

Adwokat, manager we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta programu Socrates-Erasmus na University of Glamorgan w Walii.

Współpracuje z O&W od 2009 r. Jako członek zespołu prawno-podatkowego zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Posiada ponad 4-letnie praktyczne doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów restrukturyzacyjnych, due diligence i audytów podatkowych oraz bieżącym doradztwie prawno-podatkowym, w tym dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie pochłania go muzyka i sporty górskie.

Michał Bogacz

Radca prawny, manager we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy.

Absolwent WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Członek OIRP we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Ma doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, jak również w przeprowadzaniu transakcji M&A (w szczególności z zakresu łączenia i przekształceń spółek osobowych i kapitałowych). W codziennej pracy zajmuje się również doradztwem w ramach prawa pracy, na rzecz dużych i średnich przedsiębiorców. Specjalizuje się także w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz prowadzeniu projektów z zakresu optymalizacji rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Włada językiem angielskim.

Aktywnie uprawia sport. Interesuje się muzyką, kinematografią i motoryzacją.

Salwador Milczanowski

Adwokat, manager we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu Socrates Erasmus studiował również na Mykolas Romeris University w Wilnie. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Wrocławskiej. Z O&W współpracuje od 2008 r.

Zajmuje się m.in. bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, prawie pracy i prawie karnym gospodarczym.

Biegle włada językiem angielskim.

Grzegorz LeśniewskiGrzegorz Leśniewski

Manager zarządzający warszawskim biurem O&W.

Absolwent WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta w ramach programów Socrates Erasmus (University of Akureyri) oraz ISEP (Central Michigan University). Jeszcze w trakcie studiów współpracował z zespołem podatkowym jednej z firm z Big-4, a następnie zajmował się zamówieniami publicznymi oraz PPP w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Od 2011 r. w O&W, odpowiada za rozwój praktyk e-commerce oraz M&A.

Specjalizuje się w obszarach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, cloud computingiem, ochroną danych osobowych, ochroną konkurencji i konsumentów, prawem własności intelektualnej. Uczestniczył w wieloetapowych projektach typu M&A (procesy DD, negocjacje SPA) oraz restrukturyzacjach obejmujących optymalizacje podatkowe.

Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji, autor publikacji z zakresu prawa nowoczesnych technologii, w tym współautor książki o ochronie danych osobowych w działach kadr.

Magdalena KaletaMagdalena Kaleta-Maniak

Aplikantka adwokacka, konsultantka w warszawskim biurze Olesiński & Wspólnicy.

Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka programu Erasmus na uniwersytecie w Salzburgu.Doradza głównie w zakresie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej, z uwzględnieniem specyfiki branży IT i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu organizacji konkursów drogą elektroniczną oraz tworzenia i prowadzenia serwisów (w tym sklepów) internetowych. Uczestniczyła w przeprowadzeniu audytów i wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu i regulacji sprzedaży kilkudziesięciu sklepów internetowych w związku z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta.

Posiada doświadczenie w tworzeniu umów handlowych w profesjonalnym obrocie gospodarczym oraz doradztwie z zakresu praw autorskich.

Autorka publikacji prasowych oraz prelegentka konferencji z zakresu prawa mediów elektronicznych i ochrony konkurencji.

Mateusz BorkiewiczMateusz Borkiewicz

Adwokat z warszawskiego biura Olesiński & Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie mediów elektronicznych, zwłaszcza w zakresie prawa spółek, prawa umów i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądem. Uczestniczył w kilku wieloetapowych projektach restrukturyzacyjnych obejmujących pogłębiony aspekt podatkowy.

Prelegent podczas konferencji, autor publikacji branżowych.

Biegle włada językiem angielskim.