Zastrzeżenie prawne

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady spółki.

Hasło „pierwszy sensowny blog dla przedsiębiorców” nie stanowi oceny innych blogów ani publikacji dedykowanych dla przedsiębiorców, jest to komentarz jednego z naszych użytkowników na temat bloga „co w prawie piszczy”.