Zaproszenie na II Forum Prawa Nowych Technologii

www.sxc.hu

II FORUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII „PRAWO PRASOWE A PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH – AKTUALNE INTERPRETACJE, ORZECZNICTWO, PRAKTYKA”
30 sierpnia 2012 r., Warszawa

II edycja Forum Prawa Nowych Technologii: Prawo Prasowe a Prawo Mediów Elektronicznych. Aktualne interpretacje, orzecznictwo, praktyka – podejmuje problematykę niezwykle istotną i aktualną.

W programie Forum przewidziane są wystąpienia na tematy, które są przedmiotem licznych kontrowersji w literaturze prawniczej i orzecznictwie, jak również w praktyce dziennikarskiej.

Wiele wątpliwości i sprzeciwów ze strony przedstawicieli prasy wzbudza obowiązek przestrzegania praw autorskich, zwłaszcza autorskiego prawa osobistego do nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania w praktyce funkcjonowania mediów elektronicznych. Zagadnienia sprostowań i odpowiedzi oraz zabezpieczenia roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym polegające na zakazie publikacji były przedmiotem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i w następstwie tych rozstrzygnięć unormowania prawne zostały uchylone bądź zmienione. W Sejmie toczy się aktualnie postępowanie legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy Prawo prasowe w zakresie sprostowań. Kontrowersje i dyskusje wzbudza również kwestia obowiązku rejestracji prasy – w szczególności w kontekście obowiązku rejestrowania prasy elektronicznej.

Rozważenia wymaga również zagadnienie autoryzacji w praktyce mediów elektronicznych i nowych mediów – nie stanowiące wszakże obowiązku dziennikarskiego.
Powyższe zagadnienia będą przedmiotem wystąpień i dyskusji podczas III edycji Forum Prawa Nowych Technologii. Forum przeznaczone jest dla prawników i praktyków w zakresie działalności prasy i mediów elektronicznych oraz wszystkich osób, które zainteresowane są poruszaną problematyką.

10% RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*

- http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2012/pp/formularz_pr10.php

*Rabat udzielony jest odbiorcom patronów medialnych wyłącznie na podstawie wypełnionego powyższego formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualny program znajduje się na stronie  www.cpi-sk.pl/patronat/pp/ a w nim m.in.:

- Prawa autorskie a media elektroniczne. Integralność utworu a praktyka mediów elektronicznych
Jarosław Lipszyc (Prezes Fundacji Nowoczesna Polska)

- Prawo prasowe a media elektroniczne. Obowiązujące wymogi rejestracji tytułów prasowych a media elektroniczne. Status dziennikarza w sieci – czy bloger może być uznany za dziennikarza. Zasady odpowiedzialności za treści publikacji elektronicznych

prof. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński)

- Autoryzacja w praktyce mediów elektronicznych i nowych mediów. Odpowiedzialność prawna z tytułu publikowania materiałów prasowych
dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, radca prawny)

- Przepisy o sprostowaniach i odpowiedziach – kierunki proponowanych zmian

dr Michał Zaremba (Zakład Prawa Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego )

- Zasady prawne krytyki prasowej w mediach elektronicznych

prof. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński)

- Ochrona prywatności i wizerunku osób wykonujących działalność publiczną

dr Zofia Zawadzka (adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.