Zaległy urlop w 2012 r. do kiedy?

www.sxc.hu

Zgodnie z wchodzącą w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) pracodawcy będą mogli udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września – a nie jak obecnie marca – następnego roku.

Argumentów przemawiających za taką zmianą jest wiele i ich nie trzeba przytaczać.

Natomiast problem powstał przy rozpatrywaniu czy pracownik, któremu pozostało z tego roku np. 5 dni urlopu, ma je wykorzystać do końca marca czy września 2012?

W tej kwestii wypowiedział się już nawet PIP, który stwierdził, że możliwość dłuższego wykorzystania zaległego wypoczynku dotyczy urlopów z 2012 roku. Będzie można je wykorzystywać do 30 września 2013 roku.

Trudno się jednak z taką interpretacją zgodzić.

Ustawa nie zawiera przepisów przejściowych więc nie można jednoznacznie wskazać na zasadę uregulowaną przez ustawodawcę, które rozwiąże nam problem.

Zwolennicy stanowiska PIP tłumaczą, że prawo nie może działać wstecz, więc w 2012 roku zaległego wypoczynku za 2011 rok należy udzielać do końca marca.

Ale czy faktycznie prawo działa wstecz i ustawodawca zapomniałby o tej zasadzie? Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. ale tego samego dnia czyli również 1 stycznia 2012 r. pracownik nabywa prawo do urlopu zaległego za 2011 rok. Prowadzi to do prostego wniosku, że to już w przyszłym roku powinien on go wykorzystać do końca września, a nie marca. Nie ma tu możliwości aby prawo zadziałało wstecz.

Kierując się dodatkowo intencjami ustawodawcy aby dać większą elastyczność pracodawcom i pracownikom należałoby się jednak opowiedzieć za interpretacją stosowania nowych przepisów już w 2012 r.


Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Zaległy urlop w 2012 r. do kiedy? :

  1. [...] e-prawnik [...]

  2. [...] w Gazecie Prawnej, a także w blogosferze prawniczej: na blogu DZP Labour Law Blog oraz na blogu e-prawnik.pl. Można tam znaleźć szereg argumentów zarówno za pierwszym, jak i drugim [...]

  3. Najprawdopodobniej kilka dni temu na stronach PIP pojawiło się nowe stanowisko Inspekcji odnośnie terminu wykorzystania zaległego urlopu za 2011 r. w 2012 r. Zgodnie z nowym stanowiskiem, urlop niewykorzystany do końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września 2012 r. Jednocześnie w aktualnej publikacji PIP czytamy, że termin będzie zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop najpóźniej rzeczonego 30 września (K. Pietruszyńska, Prawo Pracy Informator, PIP Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2012).