Zaleganie z odsetkami a wstrzymanie dostawy energii

Zbliża się okres przymrozków i innych mało przyjaznych warunków atmosferycznych, więc niespodziewane odłączenie prądu czy ciepła może okazać się wyjątkowo dotkliwe.

Dlatego należy pamiętać, że zgodnie z prawem energetycznym (art. 6 ust. 3a PE) wstrzymanie dostaw energii elektrycznej / ciepła jest możliwe, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, przy czym w takim wypadku:

1. zakład energetyczny musi nas dodatkowo powiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz

2. wyznaczyć dodatkowy, 2-tygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

A co jeśli uregulujemy kwoty wynikające z rachunków czy faktur, ale okaże się, że zwlekamy z zapłatą odsetek z tytułu kwot za pobraną energię? Czy w takiej sytuacji zakład energetyczny może wstrzymać nam dostawę energii?

Odpowiedź wydaje się prosta, bo zasadniczo – zgodnie z prawem energetycznym – nie jest dopuszczalne wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu zwłoki w zapłacie odsetek. Okazuje się jednak, że istotne może być, co wpisujemy w tytule przelewu, regulując należności za pobraną energię.

Dlaczego? Otóż dlatego, że w kodeksie cywilnym przewidziana została możliwość zaliczenia wpłat dłużnika na poczet zaległych odsetek.

PRZYKŁAD: płacimy rachunek za energię w wysokości 100 zł, ale okazuje się, że mamy jeszcze niezapłacone odsetki za poprzednie faktury – 10 zł. Wówczas, po dokonaniu takiego zaliczenia pozostanie nam do uregulowania niezapłacona część należności głównej (bo de facto spłacimy tylko 90 zł), a to już powoduje zwłokę w zapłacie za energię, która (po spełnieniu przesłanek z art. 6 ust. 3a PE) mogłaby być podstawą do wstrzymania dostaw.

Przyjmuje się bowiem, że wystarczy, iż zalegamy z częścią należności przez co najmniej miesiąc, aby możliwe było wstrzymanie dostaw energii.

A teraz do sedna:

1. gdy dłużnik wskazuje w tytule przelewu, jaką należność chce uregulować (np. w tytule przelewu wskazuje, że płaci za fakturę X) – wówczas istniałaby możliwość zaliczenia dokonanych przez niego wpłat na poczet odsetek od należności wynikającej tylko z tej konkretnej faktury (art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego) – a więc nie ma możliwości zaliczenia tego na jakieś stare zaległe odsetki;

2. gdy natomiast dłużnik ma kilka długów (niezapłacone faktury, odsetki), ale nie wskazuje, jaką konkretnie należność chce uregulować (np. w tytule przelewu wskaże tylko ogólnie, że płaci za energię elektryczną), wówczas wydaje się, że dostawca energii może zdecydować, na poczet jakich należności zaliczy dokonaną przez dłużnika wpłatę (na podstawie art. 451 § 2 K.c.), informując o tym dłużnika (uwaga: można się temu sprzeciwić).

Warto zatem po pierwsze sprawdzić, co wynika z naszej umowy a po drugie pilnować, aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy nagle okaże się, że nie mamy w mieszkaniu prądu.

Autor: Mateusz Wilczyński, adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Zaleganie z odsetkami a wstrzymanie dostawy energii :

  1. [...] Zaleganie z odsetkami a wstrzymanie dostawy energii | Co w prawie … a-klasa-nk-pl, a-poczet-zaleg, dane-osobowe, deregulacja, dobra-osobiste, inne, mapa-strony, [...]