Wyrobiska górnicze bez podatku od nieruchomości

www.sxc.hu

13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych (sygn. P 33/09).

Wyrok jest korzystny dla kopalń. Rozwiązuje on również wieloletni spór pomiędzy podatnikami a władzami skarbowymi, nie odpowiada jednak na wszystkie wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania obiektów górniczych.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje jednoznacznie, że wyrobisko górnicze (rozumiane jako przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub  w górotworze powstała w wyniku prac górniczych) nie jest obiektem budowlanym ani urządzeniem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. Powoduje to, że wyrobisko nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wyrok był długo wyczekiwany przez całą branżę górniczą. Stawką w sporze były ogromne kwoty podatku, który potencjalnie mógłby stać się należny (standardowo: 2% od wartości kosztów drążenia wyrobiska). Wiele kopalń weszło w spór z organami podatkowymi na tym tle, część spraw trafiła do sądów, które wydawały sprzeczne wyroki. Pozostali podatnicy bądź decydowali o opodatkowaniu wyrobisk bądź podejmowali ryzyko powstania zaległości podatkowej, zakładając jednocześnie w księgach potężne rezerwy na podatek, którego zapłacenia potencjalnie mogła domagać się gmina. Po wyroku podatnicy mogą odetchnąć z ulgą.

Przedsiębiorstwa, które przyjęły bezpieczne podejście i zapłaciły podatek od wyrobisk, mogą teraz zwrócić się do organów podatkowych o zwrot nadpłaty (warto wskazać, że jeżeli podatek zapłacono nienależnie w 2006 r., należy pospieszyć się ze złożeniem korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, gdyż termin na dokonanie tej czynności mija z końcem roku 2011).

Na koniec należy dodać, że wyrok nie rozwiązuje wszystkich problemów kopalń. O ile bowiem Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się jednoznacznie na temat kwalifikacji podatkowej wyrobisk górniczych, tak nie wyjaśnił ostatecznie kwestii opodatkowania obiektów znajdujących się pod ziemią. Wymaga to zatem od podatnika przeprowadzenia szczegółowej analizy obiektów podziemnych, pod kątem możliwości zakwalifikowania ich jako budowla bądź urządzenie budowlane na gruncie prawa budowlanego. Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy decydujący się na korekty deklaracji, gdyż w praktyce najczęściej powoduje to wszczęcie postępowania określającego, które dotyczyć powinno – co do zasady – całego majątku podatnika.


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.