Wypowiedzenie umowy o pracę – jak się zabezpieczyć?

Kiedy przychodzi ten trudny moment, gdy jako pracodawca decydujemy się na rozwiązanie umowy z naszym pracownikiem, warto pamiętać o kilku – technicznych wydawałoby się – kwestiach, których zaniedbanie może przesądzić o rozstrzygnięciu sprawy w przypadku sporu przed sądem pracy.

W idealnej sytuacji jeden egzemplarz oświadczenia pracodawcy wręczany jest pracownikowi, drugi zostawiamy sobie dla celów dowodowych. Oczywiście w idealnej sytuacji pracownik potwierdzi nam pisemnie otrzymanie pisma.

Ale co jeśli nie będzie chciał tego uczynić, nie przyjmie pisma, a później będzie zaprzeczał, że zapoznał się z oświadczeniem pracodawcy?

1. Świadek

Przy wręczaniu wypowiedzenia zawsze zapewnijmy obecność świadka. Kto jest najlepszym kandydatem na świadka? Z pewnością osoba, która:
- nie jest spokrewniona z pracownikiem ani nie jest jego bliskim znajomym,
- nie wchodzi w skład kadry zarządzającej zakładu pracy,
- nie ma z pracownikiem żadnych konfliktów ani nie miały miejsca inne sytuacje, które pracownik mógłby wykorzystać przed sądem dla wykazania, że świadek nie jest bezstronny (pracownik może bowiem argumentować, że świadek celowo zeznaje na jego niekorzyść).

Wniosek: najlepiej, aby był to szeregowy pracownik spełniający ww. wymagania.

2. Odmowa odebrania przez pracownika oświadczenia lub podpisania potwierdzenia jego odbioru

W takiej sytuacji osoby biorące udział w czynności (osoba wręczająca oświadczenie oraz świadek/świadkowie) powinny sporządzić notatkę, z której powinno wynikać:

- kiedy (data, godzina) i gdzie sytuacja miała miejsce,
- jakie osoby były przy tym obecne,
- jak zareagował pracownik, kiedy wręczono mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę (np. odmówił przyjęcia dokumentu; przyjął dokument, ale odmówił podpisania potwierdzenia jego odbioru).

Notatka powinna zostać podpisana przez osoby, które ją sporządziły. Należy ją również przechowywać na potrzeby ewentualnego procesu sądowego.

Dlaczego jest to takie ważne?

Zeznania świadka oraz notatka mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla wykazania przed sądem, że pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Pamiętajmy, nie jest konieczne, aby pracownik przyjął dokument oświadczenia – może ono nastąpić w formie ustnej.

O tym, na co zwracać uwagę, przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę napiszemy wkrótce.

Pamiętajmy jednak, że ten etap jest najbardziej kluczowy dla ewentualnego sporu sądowego z pracownikiem.


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.