V Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – 28.01.2011 r.

http://www.giodo.gov.pl/410/id_art/3897/j/pl/

28 stycznia 2011 r. to ważna data dla wszystkich, dla których tematyka ochrony danych osobowych nie jest obca ani obojętna. To także okazja aby się spotkać w gronie nie tylko samych ekspertów ale i „osób, których dane dotyczą” aby porozmawiać o aktualnym stanie prawodawstwa, praktyce i planach na przyszłość.

Tegoroczny panel dyskusyjny poświęcony będzie problemowi retencji danych. Temat dobrze znany i równie często krytykowany przez różnego rodzaju organizację. Niemniej wszystko wskazuje na to, że uregulowania dotyczące retencji zostaną wprowadzone w odniesieniu do danych osobowych (ew. usług świadczonych drogą elektroniczną).

Korzystając z oficjalnego źródła (strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), poniżej program:

31 stycznia 2011 r. Warszawa, siedziba Biura GIODO, budynek Intraco, ul. Stawki 2

10.00 – 15.00     Dzień Otwarty w Biurze GIODO (stoliki informacyjne)

10.30 – 10.50     Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11.00 – 14.00     Panel dyskusyjny poświęcony problemowi retencji danych osobowych

11.00 – 13.30     „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” wykłady oraz konkursy dla dzieci i młodzieży (sala konferencyjna Biura GIODO, XII piętro)

28 stycznia 2011 r. Bruksela

Również z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, , odbędzie się konferencja pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”, organizowana przez Komisję Europejską i Radę Europy. Wojciech Wiewiórowski (GIODO) będzie moderatorem jednego z 2 paneli konferencji. GIODO poprowadzi panel zatytułowany „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”, w którym wezmą udział m. in. Pani Jennifer Stoddart - Komisarz ds. prywatności w Kanadzie oraz przedstawiciele organów ochrony danych osobowych w USA i Meksyku.

Spotkanie to będzie głównym wydarzeniem obchodów V Europejskiego Dnia Ochrony Danych, który w tym roku połączony jest z 30-tą rocznicą przyjęcia Konwencji Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – Konwencji nr 108. Konwencja ta – wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jest podstawą prywatności i ochrony danych osobowych w Europie.

Więcej informacji o konferencji na stronie http://www.data-protection-day.net/init.xhtml?event=36

KALENDARZ DODATKOWYCH WYDARZEŃ:

Styczeń-luty 2011 r. w ramach zajęć świetlicowych na półkoloniach organizowanych podczas ferii zimowych dla uczniów gliwickich szkół podstawowych odbędą się zajęcia oraz konkursy pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

20 stycznia 2011 r. Seminarium dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych.

Łódź, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

24 stycznia 2011 r. warsztaty pt. „Zgłoszenia naruszeń ochrony danych w Europie - perspektywa na przyszłość” podczas których, reprezentując punkt widzenia organów ochrony danych osobowych, głos zabierze Wojciech Wiewiórowski (GIODO). Bruksela, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

26 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

28 stycznia 2011 r. konferencja „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”. Bruksela, Komisja Europejska i Rada Europy.

luty 2011 r. Śniadanie naukowe: Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi.  Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego.

Zapraszamy do jak najbardziej licznego udziału we wszystkich ww. wydarzeniach.


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.