V Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – relacja

31 stycznia w budynku Intraco (siedziba GIODO) przygotowano obchody V. Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Oprócz dni otwartych GIODO i bezpłatnych konsultacji z pracownikami Biura GIODO, dzisiejszy dzień był również okazją do dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego pt. „Retencja danych w demokratycznym państwie prawnym”.

Panel dyskusyjny był poprzedzony konferencją prasową GIODO podczas której dr Wojciech Rafał Wiewiórowski zrelacjonował przebieg głównych obchodów Dnia Danych Osobowych, które odbyły się w Brukseli (24-28 stycznia 2011 r.). Uczestnikom konferencji GIODO wyjaśnił genezę ustanowienia Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie to ma upamiętniać rocznicę otwarcia do podpisu najstarszego międzynarodowego aktu prawnego, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, czyli Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.Główny punkt programu czyli panel dyskusyjny zgromadził szerokie grono zainteresowanych osób, które w pierwszej części wysłuchały stanowisk prezentowanych przez:

- Prof. Irenę Lipowicz, (Rzecznik Praw Obywatelskich)

- Magdalenę Gaj, (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury)

- Prof. Andrzeja Adamskiego, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

- Zdzisława Brodzisza, (Prokuratura Generalna)

- Katarzynę Szymielewicz, (Fundacja Panoptykon)

- Jacka Cichockiego, (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych)

Prezentowane stanowiska można uznać za zbieżne z pełnionymi funkcjami czy głoszonymi już wcześniej publicznie poglądami. Dyskutanci odnosili się z aprobatą do listu prof. Ireny Lipowicz do Prezesa Rady Ministrów. Padły także mocne twierdzenia ze strony RPO, że obecne przepisy o retencji danych w prawie telekomunikacyjnym są niezgodne z Konstytucją.

Interesującego podziału stanowiska wobec retencji dokonał prof. Adamski, który przywołał orzeczenia trybunały rumuńskiego, w którym opowiedziano się przeciwko retencji jako takiej oraz orzeczenia trybunału niemieckiego, który nie neguje retencji a pole do dyskusji pozostawia w zakresie terminów, dostępu do danych itp. Model przyjęty w liście RPO zakłada przyjęcie retencji ale w kształcie, który gwarantuje społeczeństwu minimum prywatności.

W drugiej części dyskusji wzięli udział:

- Marek Jurkiewicz, (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

- Mirosław Maj, (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)

- Leszek Kardaszyński, (Komenda Główna Policji)

- Xawery Konarski, (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB)

Dyskutanci poruszyli temat technicznych i ekonomicznych aspektów retencji danych. W odróżnieniu do pierwszej części panelu, zabierający głos wskazywali na pewnego rodzaju „szarą strefę” czyli udostępnianie danych przez podmioty nie objęte prawem telekomunikacyjnym.

Wnioski jakie płyną z tej części to przede wszystkim konieczność uregulowania kwestii retencji danych gromadzonych przez usługodawców (ISP). W tym zakresie zdecydowanie brakuje regulacji prawnych, standardów, jasnych i przejrzystych zasad. Nie ma przy tym możliwości rozciągnięcia zapisów ustawy prawo telekomunikacyjne na usługodawców w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – choćby z tego względu, że dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca z 2006 r. w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej jest tak bardzo krytykowana.

Natomiast trzeba wykorzystać doświadczenia jakie mają organy państwa w implementacji ww. dyrektywy tak aby przy konstruowaniu przepisów np. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną były efektywne i nie ingerujące w prywatności nasz wszystkich w sposób większych aniżeli jest to niezbędne.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.