Układ: pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej– pracodawca użytkownik – a dane osobowe

www.sxc.hu

W ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przyjęto charakterystyczny dla zatrudnienia tymczasowego udział trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy i pracodawcy użytkownika oraz specyficzną konstrukcję zatrudnienia o charakterze trójstronnym. Układ zarówno ciekawy jak i może okazać się skomplikowany w zakresie przetwarzania danych osobowych takiego pracownika tymczasowego.

Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno agencja pracy tymczasowej jak i pracodawca mają dostęp do informacji o pracowniku. Agencja pracy tymczasowej zawiera – jako pracodawca – umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym.  Zatem agencja pracy tymczasowej będzie miała status administratora danych osobowych, gdyż to agencja decyduje o celach i środkach przetwarzanych danych (a więc spełnia przesłanki definicji z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych). Celem takiego przetwarzania jest wykonanie umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. W  zakresie nawiązania, wykonywania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym agencja może przetwarzać dane osobowe bez zgody pracownika – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Natomiast ustalenie statusu pracodawcy użytkownika ma charakter złożony. Pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy kodeks pracy, gdyż stosunek pracy nawiązywany jest z agencją.  W takim układzie trudno jest wyodrębnić kolejnego administratora danych bowiem brak jest odmiennego – w stosunku do zatrudnienia – celu przetwarzania. Należy przyjąć, że w zależności od roli pracodawcy użytkownika, jego relacji do agencji pracy tymczasowej w konkretnym przypadku Pracodawca użytkownik może występować nie tylko w charakterze procesora lecz administratora. Przyjęcie roli administratora jest zależne przede wszystkim od roli pracodawcy użytkownika przy realizacji poszczególnych obowiązków i tym samym ewentualnym decydowaniu o środkach i (odmiennym) celu przetwarzania danych.

Natomiast jest to układ na tyle nieznany przepisom i orzecznictwu, że należy postępować ze szczególną ostrożnością i rozwagą przy jego konstruowaniu.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.