Udzielenie dalszego pełnomocnictwa. Można czy nie?

www.sxc.hu

Czasem bywa tak, że w kwestiach najbardziej podstawowych pojawiają się wątpliwości. Tak też jest w przypadku, gdy dana osoba jest pełnomocnikiem i chce udzielić dalszego upoważnienia. Sytuacja jest w miarę prosta, gdy wszystko jest zapisane w dokumencie pełnomocnictwa. Ale co, jeśli nie jest?Najprościej zobaczyć, co na ten temat stanowią przepisy. Przed wszystkim chodzi o art. 106 kodeksu cywilnego: „ Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

Czyli wniosek jest dosyć prosty: Jeśli nie będzie odpowiedniego zastrzeżenia w treści pełnomocnictwa – nie można ustanawiać dalszych pełnomocników.

Umocowanie do udzielania może jednak wynikać również (poza samym dokumentem pełnomocnictwa) z treści stosunku prawnego, np. z umowy zlecenia, umowy agencyjnej, ewentualnie przepisu ustawy, który wprost przyznaje pełnomocnikowi takie uprawnienie.

Być może między innymi stąd biorą się wątpliwości, bowiem właśnie zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie między innymi do udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.

Czyli w przypadku takiego pełnomocnictwa nie jest z kolei potrzebne odrębne zastrzeżenie w treści dokumentu pełnomocnictwa, aby można było udzielać dalszych pełnomocnictw.

Warto też zwrócić uwagę, że pełnomocnik może ustanowić substytuta (dalszego pełnomocnika) tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje mu umocowanie (może być oczywiście węższe).

Co się zatem stanie, jeśli udzielimy dalszego pełnomocnictwa, jesli nie byliśmy do tego uprawnieni?

W sytuacji gdy osoba ustanawiająca dalszych pełnomocników w ogóle nie ma umocowania bądź przekracza jego zakres, zastosowanie ma art. 104 k.c., czyli pełnomocnictwo substytucyjne jest nieważne, chyba że czynność zostanie potwierdzona przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.


Tagi: , , ,

Komentarze do artykułu Udzielenie dalszego pełnomocnictwa. Można czy nie? :

  1. Witam Panie Mateuszu

    analizując przepisy kc i załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pojawiła mi się wątpliwość. Stan faktyczny wygląda następująco: w postępowaniu reklamacyjnym chcę żeby mnie, moją żonę oraz nasze dzieci reprezentowała moja siostra. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli moja żona udzieli mi pełnomocnictwa (zwolnienie z opłaty) z zastrzeżeniem w treści iż dopuszczalna jest możliwość udzielenia przeze mnie dalszego pełnomocnictwa to czy ja mogę udzielić dalszego pełnomocnictwa swojej siostrze aby reprezentowała mnie i moją żonę? czy w tym przypadku udzielając dalszego pełnomocnictwa muszę uiścić opłatę? (rodzeństwo jest zwolnione z opłaty ale moja żona udzielając pełnomocnictwa bezpośrednio mojej siostrze musiałaby opłatę uiścić jak rozumiem)?

    • Witam, istotne jest jaka jest relacja między mocodawcą głównym a pełnomocnikiem. Polecam lekturę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 grudnia 2011 r. , sygn. akt I SA/Bk 377/11 (dostępny w Internecie). Pozdrawiam