Transakcje wymiany BTC zwolnione z VAT – głosi wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

„Świadczenie usług (…), które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT” – uznał w dniu 22 października Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C 264/14). Wyrok może mieć duże znaczenie praktyczne – powinien wpłynąć na ujednolicenie stanowiska polskich organów skarbowych w zakresie handlu bitcoin’ami, a w konsekwencji przełożyć się na sposób rozliczeń polskich przedsiębiorców, zajmujących się kryptowalutami.

Wyrok zapadł na kanwie sprawy Szweda Davida Hedqvista, który zamierzał świadczyć za pośrednictwem spółki usługi polegające na wymianie tradycyjnej waluty na BTC i odwrotnie. W jego ocenie transakcje tego rodzaju powinny zostać zwolnione z podatku VAT.

Orzeczenie Trybunału potwierdza takie stanowisko – zgodnie z prognozami (również naszymi) kierunek wyroku odpowiada wnioskom wynikającym z wydanej wcześniej w tej samej sprawie opinii rzecznika generalnego z dnia 16 lipca 2015 r.

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Orzeczenie Trybunału to z pewnością dobra wiadomość dla giełd BTC oraz innych podmiotów, które swoją działalność wiążą z wymianą bitcoin’ów.

Aktualnie w Polsce brak jednoznacznej definicji BTC, a same przepisy nie dają odpowiedzi na pytania o zakres opodatkowania handlu kryptowalutami (na co m.in. wskazywaliśmy na naszym blogu tutaj: http://blog.e-prawnik.pl/wirtualna-waluta-prawdziwe-pieniadze.html). Działalność ta wiąże się więc z potencjalnie większym ryzykiem podatkowym, które często trzeba było zabezpieczać odpowiednimi interpretacjami indywidualnymi. Wyrok Trybunału powinien zwiększyć szanse na jednolitą wykładnię przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, a być może przyczyni się także do zauważenia potrzeby wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych.

Szerszy komentarz w tej sprawie przedstawimy na naszym blogu w najbliższym czasie.

Autor: Mateusz Borkiewicz, adwokat w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.