Taniej w KRS

www.sxc.hu

Znosząc bariery administracyjne dla przedsiębiorców, Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” (informacja o efektach jej prac nie ma związku z agitacją za którąkolwiek z partii politycznych) pokusiła się o obniżenie kosztów rejestracji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa została przyjęta przez Sejm, obecnie czeka na podpis Prezydenta. Obniżki są istotne – sięgają nawet 50%, co dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą może mieć naprawdę duże znaczenie.

Opłaty w nowej wysokości wynosić będą:

- od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (nowej spółki kapitałowej lub osobowej): 500 złotych (dotychczas 1.000 zł spółki kapitałowe, 750 zł spółki osobowe);

- od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców: 500 złotych (dotychczas 1.000 zł);

- od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców: 250 złotych (dotychczas 400 zł).

Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłatę uiszcza się przy wnoszeniu do sądu pisma podlegającego opłacie, tj. w tym przypadku wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Datą wniesienia wniosku jest data złożenia wniosku w biurze podawczym lub data nadania go pocztą.

Oznacza to, że opłatę w obniżonej wysokości należy uiścić, jeśli wniosek zostanie złożony 1 lipca 2011 r. lub później.

Jednocześnie dla porządku przypominamy, że według przepisów wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (np. odwołania starego i powołania nowego zarządu). W praktyce największe znaczenie będzie to miało oczywiście w przypadku rejestracji zmian w spółce, a dużo mniejsze przy rejestracji nowej działalności.

Tomasz Wróblewski, konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , ,

Komentarze do artykułu Taniej w KRS :