Archiwa tagu: ZFŚS

Rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

www.sxc.hu

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników jest – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, co do zasady zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Jednak może uwolnić się całkowicie od tego obowiązku bądź istotnie go zmodyfikować poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy, a jeżeli nie jest objęty układem, do regulaminu wynagradzania (art. 3 i 4 ustawy). W grę wchodziłyby na przykład zapisy mówiące o rezygnacji z tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony lub określony bądź o ustaleniu innej wysokości odpisu na ZFŚS od powszechnie obowiązującej (w szczególności w niższym od ustawowego wymiarze).

więcej »

Komentarze