Archiwa tagu: wyrok TK w sprawie dni wolnych

Wolne za święto w sobotę

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 27/11) po rozpoznaniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.

Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone, natomiast jego sentencję można znaleźć pod adresem: http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/Dz_Ustaw/k_27s11.htm.

Sprawa dotyczyła konstytucyjności art. 130 § 21 Kodeksu pracy wprowadzonego w związku z nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy. więcej »