Archiwa tagu: odpowiedzialność solidarna

Inwestor zapłaci (dwa razy), wykonawcy się opłaci – solidarna odpowiedzialność inwestora w praktyce budowlanej

www.sxc.hu

Spadek zamówień w branży budowlanej i związane z nim opóźnienia płatnicze ponownie spowodowały konieczność coraz częstszego sięgania do regulacji art. 647 1 § 5 kodeksu cywilnego, przewidującej solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W konsekwencji jednak, wbrew założeniom ustawodawcy zastosowanie przepisu nie doprowadza do usprawnienia inwestycji budowlanych, a wręcz przeciwnie sprowadza się wyłącznie do zwiększonej liczby procesów o zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich  roboty budowlane. więcej »

Komentarze

Praktyki ZUS – odpowiedzialność zarządu

www.sxc.hu

Wyjątkowo (za to w nietuzinkowych sprawach) mamy do czynienia z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania podatkowe, za zaległe składki itd.

Właśnie ZUS jest organizacją, która przoduje, w znanych nam przypadkach, z oczywistym lekceważeniem zasad postępowania, w ignorowaniu praw strony, wydawaniu decyzji na siłę, tuż przed przedawnieniem. więcej »