Archiwa tagu: obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy

Czy pracownik może zatrudnić się w innej firmie jeśli nie ma umowy o zakazie konkurencji?

www.sxc.hu

Pracodawcy coraz częściej zawierają z pracownikami tzw. umowy o zakazie konkurencji. Zasadniczo w grę mogą wchodzić dwa rodzaje umów, tj. dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu (w tym drugim przypadku w okresie zakazu konkurencji pracodawca zobowiązany jest do płacenia na rzecz pracownika odszkodowania określonego na zasadach art. 1012 kodeksu pracy).

Zasadniczą cechą takich umów jest zastrzeżenie, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (jak pracodawca). Jest to zrozumiałe w szczególności w przypadku, gdy pracownik ma dostęp do informacji, które stanowią sedno wartości firmy i które – po ujawnieniu konkurencji lub wykorzystaniu przez pracownika w jego własnej działalności – mogłyby wyrządzić szkodę pracodawcy.

Co jednak w przypadku, gdy strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji? Czy pracownikowi wolno zatrudnić się w innej firmie lub prowadzić na własną rękę działalność gospodarczą?

więcej »

Komentarze