Archiwa tagu: czas pracy

Nowe zmiany do KP wchodzą w życie już 23 sierpnia 2013 r.

www.sxc.hu

Niedawno pisaliśmy o nowych, istotnych zmianach do Kodeksu pracy dotyczących możliwości przedłużenia okresów rozliczeniowych i regulacji ruchomego czasu pracy. Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian znajda Państwo tutaj. (http://blog.e-prawnik.pl/dlugo-oczekiwane-zmiany-do-kodeksu-pracy-–-elastyczny-ruchomy-czas-pracy.html).

Ustawa nowelizacyjna została już ogłoszona, a nowe przepisy wejdą w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. (14 dni od ogłoszenia ustawy).

więcej »

Komentarze

Projektowane zmiany Kodeksu pracy

www.sxc.hu

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy – planowane zmiany jeszcze nie zostały uzgodnione, a już wywołują kontrowersje. Z jednej strony mają na celu dostosowanie przepisów prawa pracy do realiów oraz sytuacji na rynku, ale z drugiej strony pojawiają się głosy – głównie ze strony związków zawodowych, że – nowe przepisy mogą stanowić narzędzie do nadużyć ze strony pracodawców.

więcej »

Komentarze

Wolne za święto w sobotę

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 27/11) po rozpoznaniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.

Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone, natomiast jego sentencję można znaleźć pod adresem: http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/Dz_Ustaw/k_27s11.htm.

Sprawa dotyczyła konstytucyjności art. 130 § 21 Kodeksu pracy wprowadzonego w związku z nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy. więcej »