Archiwa tagu: co musi być na produkcie

Nowe rozporządzenie dot. m.in. etykiet produktów

www.sxc.hu

Dnia 13 grudnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Rozporządzenie to wprowadza regulacje mające umożliwić konsumentom podejmowanie bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety. A zmienia się dużo…

więcej »

Komentarze