Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) podatnikiem CIT czyli sterowanie joystickiem w podatkach

www.sxc.hu

Poniżej możliwie merytoryczna ocena sytuacji w zakresie oczekiwanego statusu SKA w 2013 roku.

Miałem przez chwilę nadzieję (wspartą opiniami wybitnych przedsiębiorców), że Minister Finansów postanowił dać podatnikom narzędzie porównywalne do modeli cypryjskich czy luksemburskich i wreszcie będziemy mogli rekomendować struktury umożliwiające pozostawienie kapitału w Polsce, w tym zysków transakcyjnych przeznaczonych do reinwestowania.

Fakty:

- w styczniu NSA wydaje uchwałę dotyczącą momentu powstawania przychodu u akcjonariuszy SKA;

- w maju Minister Finansów wydaje słynną interpretację ogólną – podatnicy i doradcy dyskutują, na ile interpretacja się utrzyma;

Po interpretacji SKA staje się efektywną strukturą podatkową, w szczególności podstawowy model – zatrzymanie zysku bez podatku czyli odroczony moment podatkowy – staje się atrakcyjny zwłaszcza w planowaniu długoterminowym. Oczywiście powstały też dziury w przepisach i należało się spodziewać, że te będą łatane (likwidacja, step-up itd.), ale przecież systemowo Minister nie powinien kwestionować swojej własnej interpretacji.

- w czerwcu jest pierwsze czytanie ustaw zmieniających podatki (w trakcie dyskusji jeden z posłów wtrąca, że to już ponad dwusetna nowelizacja…), ale nie ma nic o SKA;

- w sierpniu pojawia się informacja o rozpoczęciu prac nad zmianami w opodatkowaniu, w tym przede wszystkim w zakresie SKA – zmiana statusu…

To jest chaos w zakresie wykładni prawa i jego tworzenia zmian.

To jest klasyczne zarządzanie joystickiem, konsekwentne o tyle, że zniechęca do inwestycji, budowania struktur w Polsce, a ponadto dyskwalifikuje Polskę jako stabilny podatkowo kraj z perspektywy inwestorów zagranicznych.

Faktem jest, że SKA stała się na chwilę hitem, a każdy kto orientuje się w biznesie wie o czym mowa. Przypominam jednak, że jest to alternatywa dla struktur zagranicznych, która (niezależnie od konieczności zatkania kilku „dziur”) pobudziłaby rynek dzięki odroczeniu momentu podatkowego CIT i możliwości korzystania z zasobów z zysku, który nie zostałby wypłacony w drodze dywidendy.

Zapewne ilość wniosków o wiążące interpretacje podatkowe spowodowała gwałtowne szarpnięcie joysticka w przeciwną stronę i opublikowanie informacji o zmianach, których nikt jak dotąd nie widział.

Przy okazji: ten sam Wiceminister, Pan Maciej Grabowski, podpisał się zarówno pod interpretacją jak i ww. informacją o zmianach…

Kluczowe pytanie dotyczące losu SKA dotyczy terminu wejścia w życie zmian.

Biorąc pod uwagę, że zmiany nie są jeszcze przygotowane (nie ma po nich śladu) to będą wprowadzane w trybie nadzwyczajnym albo raczej zwyczajnym, tj. na siłę i najszybszą ścieżką.

W informacji o zmianach Minister Finansów pisze jednak o całym pakiecie zmian:

Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej, a więc nadanie jej podmiotowości na gruncie podatku dochodowego. Ponadto projekt dotyczy m.in.:

- określenia zasad ustalania wartości początkowej składników majątku, w które wyposażany jest zagraniczny zakład oraz sposobu ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej – w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium RP,

- przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (w tym rozciągnięcie tej regulacji na udziały pośrednie),

- wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłacanych dywidend, w przypadku, gdy jej wypłata w państwie siedziby podmiotu wypłacającego była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub w inny sposób odliczona od podatku (pożyczka partycypacyjna),

- ustalania przychodów i kosztów świadczeń w naturze, w tym przychodów z tytułu m.in. wypłaty dywidendy lub wynagrodzenia z tytułu umorzenia (udziałów) akcji w formie rzeczowej.

Ponadto projekt precyzuje przepisy, których stosowanie budzi wątpliwości w praktyce powodując rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

To jest ambitny (czytaj: nierealny) plan. Taki zakres zmian, o ile miałby być dobrze przygotowany i wprowadzony wymaga oprócz samej koncepcji także wyobraźni i precyzji legislacyjnej, po to aby zmiany nie były od razu podstawą kolejnej nowelizacji.

Rysuje się perspektywa szybkich zmian w artykule 1 ustawy o CIT w zakresie SKA. Taka zmiana powoduje rewolucję w zakresie rozliczania komplementariuszy i akcjonariuszy, wymaga szeregu przepisów przejściowych i systemowo regulujących jej skutki.

Podobnie inne propozycje wydają się proste, ale to tylko wrażenie. One także wymagają starannej regulacji, a tak czy inaczej doradcy znajdą w nich wiele nowych możliwości…

Wejście w życie zmian od 1 stycznia 2013 r. możliwe jest zatem wyłącznie na siłę, bez odpowiedniego przygotowania i analizy skutków.

Przypomina mi się duża zmiana z 2011 roku i oczekiwanie na przepisy przejściowe wprowadzone dopiero rzutem na taśmę. Będziemy informować na blogu o aktualnej sytuacji.

Obstawiam jednak, że optymalizacje będą możliwe co najmniej częściowo także w 2013 (przepisy przejściowe).

Zachęcam więc do korzystania z opcji optymalizacji, w związku ze zmianami muszą one się zamknąć w określonym czasie ale możliwości są. Trzeba z nich korzystać.

Skoro ustawodawca zmienia reguły w trakcie gry podatnicy muszą korzystać z każdej okazji, ponieważ nie mogą stabilnie projektować przyszłości biznesu.

Wniosek: trzeba więc oddawać pojedyncze „strzały optymalizacyjne” i przetrwać w chaosie, a w zakresie kapitału inwestycyjnego wybierać opcje zagraniczne.

O to chodziło Panie Ministrze?

Autor: Rafał Olesiński, adwokat, Partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.