Spółdzielnie mieszkaniowe – zużycie węgla opodatkowane akcyzą?

http://sxc.hu/

Od początku tego roku niektórzy podatnicy borykają się z nowym zmartwieniem – akcyzą od węgla. Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym nakłada obowiązek opodatkowania akcyzą m. in. sprzedaży czy zużycia węgła, w tym jego zapasów. W praktyce dotyka to zatem nie tylko tych podatników, którzy nabywają i ewentualnie zużywają węgiel od początku tego roku, ale też tych, którzy rozpoczęli 2012 r. z zapasem węgla zakupionego bez akcyzy, przykładowo w 2011 roku.

Zużycie węgla jest zwolnione z akcyzy, dla określonego kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym. Przykładowo nie podlega akcyzie zużycie węgla przez gospodarstwa domowe. Takie zwolnienie jest całkowicie uzasadnione. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby przeciętny Kowalski miał obowiązek rozliczenia się z akcyzy tylko ze względu na to, że wykorzystuje węgiel jako opał we własnym domu. Pytanie jednak czy wprowadzenie tego zwolnienia nie jest fikcją, skoro wielu gospodarstwom domowym ogrzewanie zapewniają spółdzielnie mieszkaniowe, które często dysponują własnymi kotłowniami.

Czy zmieniając przepisy ustawodawca zapomniał o spółdzielniach mieszkaniowych, czy też może celowo założył, iż odmiennie będą traktowane gospodarstwa domowe samodzielnie zaopatrujące się w opał niż te korzystające w tym zakresie z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych.
Wykładając przepisy ustawy o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem celu tych przepisów znajduję argumenty, które mogłyby przemawiać za zwolnieniem z akcyzy nie tylko zużycia węgla przez gospodarstwa domowe bezpośrednio, ale również za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości warto zastanowić się czy przepis zawierający zwolnienie zamiast brzmieć tak jak jest to teraz: „zużywane przez gospodarstwa domowe” nie powinien brzmieć: „zużywane na rzecz gospodarstw domowych”.

Niestety opinie organów podatkowych, które pojawiły się dotychczas w sprawie ewentualnego opodatkowania akcyzą spółdzielni mieszkaniowych w związku z zużyciem węgla na cele opałowe wskazują, że urzędnicy będą raczej przychylać się do drugiego poglądu, zgodnie z którym spółdzielnie mieszkaniowe będą opodatkowywać zużycie węgla akcyzą. Taki pogląd zaprezentował przykładowo Dyrektor Izby Celnej w Katowicach w odpowiedzi z dnia 14 grudnia 2011 r. odpowiadając na pytanie dotyczące opodatkowania akcyzą węgla, który ma być zużyty w 2012 r. a został zakupiony przez spółdzielnię mieszkaniową jeszcze w 2011 r., czyli bez akcyzy.

Zastanawia mnie czy nie powoduje to nierówności między gospodarstwami domowymi ze względu na sposób zaopatrywania w ciepło. W tych domach, w których sami będziemy zaopatrywać się w węgiel, po spełnieniu określonych warunków (w tym podania danych osobowych zawierających imię, nazwisko i adres) nie poniesiemy kosztu akcyzy. Natomiast przykładowo mieszkańcy blokowisk będą musieli ponieść koszt akcyzy, mimo, że faktycznie węgiel ten będzie zużywany dla celów gospodarstw domowych.

Po raz kolejny albo ustawodawca wprowadzał nowelizację w pośpiechu albo uznał, że może mieszkańcy licznych w kraju nad Wisłą blokowisk nie zauważą, że koszty ich ogrzewania, w porównaniu do sąsiadów z domków rodzinnych wzrosły o kolejny podatek?

Co prawda jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Finansów na interpelację poselską nr 79 wprowadzone przepisy nie naruszają konstytucyjnej zasady równości i pozwalają na korzystania ze zwolnienia również wspólnotom mieszkaniowym. W udzielonej przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi charakterystyczne jest jednak, że wprost zapewniono o zwolnieniu z akcyzy dla wspólnot mieszkaniowych, a przemilczano korzystanie z ewentualnego zwolnienia przez spółdzielnie mieszkaniowe. Przypadek, czy może celowe pominięcie spółdzielni mieszkaniowych?

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych zostały teraz postawione przed problem – rejestrować się jako podatnik akcyzy czy może czekać na zmianę przepisów, może interpretację ogólną Ministra Finansów a może całkowity brak działania i pozostawienie podatników w kłopocie samych sobie?


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.