SN: można zaskarżyć program lojalnościowy

http://www.orlen.pl/PL/DlaKierowcow/VITAY

Stało się. Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku (sygnatura akt I CSK 218/10) uznał, że sądy mogą badać zapisy wzorców tzw. programów lojalnościowych.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego oznacza w praktyce, że klienci będą mogli skarżyć do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunki wszystkich programów lojalnościowych. Mogą też się zwrócić o to np. do powiatowego rzecznika praw konsumentów.Pozostawienie klauzul abuzywnych skutkuje głównie: bezskutecznością takiego zapisu (taki zapis jest nieważny), czy w dalszej kolejności potencjalnym narażeniem na odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń, czy karę pieniężną nakładaną przez Prezesa UOKIK.

Bezskuteczność (nieważność) zapisu jest równoważna w skutkach obowiązkowi korzystania w sytuacjach uregulowanych danym zapisem z przepisów powszechnie obowiązujących.

Orzeczenie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że dane postanowienie regulaminu jest tzw. klauzulą abuzywną skutkuje jego wyeliminowaniem z regulaminu nie tylko na czas od orzeczenia (na przyszłość), lecz od momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy (wstecz).

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita:

W sprawie, której dotyczy wyrok SN, chodziło o regulamin programu Vitay dla klientów stacji benzynowych PKN Orlen SA. Z pozwem przeciwko tej firmie wystąpiło do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus. Domagało się uznania licznych postanowień tego regulaminu za niedozwolone klauzule umowne.

Stowarzyszenie kwestionowało m.in. zastrzeżone w regulaminie Orlenu prawo firmy do zmiany regulaminu oraz katalogu programu Vitay w dowolnym momencie w czasie jego trwania, prawo wykluczenia z programu za naruszenie regulaminu i wstrzymania wymiany punktów na prezenty czy kupony w razie uzasadnionego podejrzenia, że punkty uczestnik otrzymał za zakupy towarów lub usług, do których w rzeczywistości nie doszło.

SOKiK uznał za niedozwolone 12 z kwestionowanych postanowień. Sąd II instancji tak samo ocenił tylko osiem z nich.

Sąd Najwyższy zaakceptował ten wyrok. Sędzia Zbigniew Kwaśniewski stwierdził, że regulamin programu lojalnościowego nie jest umową – jak przyjęły to sądy. Jego postanowienia mogą jednak być uznane za niedozwolone. Tak zaś było w wypadku postanowień, których dotyczyła skarga kasacyjna.

Aktualny rejestr klauzul można znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php


Tagi: , , ,

Komentarze do artykułu SN: można zaskarżyć program lojalnościowy :

  1. Ciekawe, że nie skończyło się ugodą ;-)

  2. ciekawe również jest stwierdzenie, że regulamin programu lojalnościowego nie jest umową i jak to się ma do tego, że wzorce umowne nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych. Dziwne, że sądy miały wątpliwości…