SKA będzie opodatkowana CIT – Czarny Piątek w podatkach

www.sxc.hu

Pisaliśmy już o tym, że w ostatni piątek (24 sierpnia br.) ogłoszono ustawę zezwalającą na ratyfikację zmian do polsko-cypryjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Z tej samej daty pochodzi projekt ustawy zmieniającej ustawę o CIT i o PIT.

O przygotowywaniu tego projektu przez Ministerstwo Finansów informowaliśmy już w ostatnich tygodniach.

Projekt jest obszerny, co wskazuje na to, że zmiana ma w sposób kompleksowy ograniczyć realizację niektórych optymalizacji podatkowych. Najważniejsza zmiana to ta dotycząca SKA.

Projekt przewiduje wprost, że:

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce wejście w życie takiej zmiany oznaczałoby, że SKA będą podatnikami CIT, a zatem podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych opodatkowanie SKA następowałoby zarówno na poziomie samej spółki, jak i akcjonariusza przykładowo w sytuacji wypłaty akcjonariuszowi dywidendy (tzw. podwójne opodatkowanie).

Ponadto projekt przewiduje:

- liczne zmiany, które mają rozciągnąć zasady opodatkowania stosowane w stosunku do spółek z o.o. i spółek akcyjnych również na SKA, np. wprost objęcie SKA przepisami o tzw. niedostatecznej kapitalizacji;

- objęcie obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych m. in. umowy spółek osobowych, umowy wspólnego przedsięwzięcia i podobnych;

- zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostosowujące na potrzeby tego podatku SKA do spółek takich jak spółki z o.o. i spółki akcyjne;

- szczegółowe przepisy przejściowe.

Niezależnie od tego, że propozycje zmian w zakresie konkretnych postanowień mogą się jeszcze zmienić, wyraźnie widać, że celem Ministerstwa Finansów jest opodatkowanie SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także tzw. łatanie luk w przepisach, które dotychczas umożliwiały przeprowadzenie optymalizacji podatkowych.

Na ten moment pod znakiem zapytania pozostaje jednak moment wejścia zmian przepisów w życie. Obserwując jednak tempo w jakim zmiany do ustaw o podatkach dochodowych były wprowadzane w latach poprzednich nie jest wykluczone, że już 1 stycznia 2013 r. obudzimy się w nowej rzeczywistości, w świecie bez spółek cypryjskich i bez SKA.

Autor: Anita Bardońska, doradca podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.