Rejestr GIODO a regulamin to nowy sposób na biznes

www.sxc.hu

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich,  przyszła pora na wiadomości e-mail od pomysłowych przedsiębiorców (już nawet nie skrywających się pod płaszczykiem ochrony konsumenta), którzy specjalizują się w wyszukiwaniu pozornych luk w regulaminach sklepów internetowych. Ostatnio na celowniku znalazła się ochrona danych osobowych.

Dzięki uprzejmości Klientów Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, udostępniono nam wiadomości e-mail, w których każdorazowo życzliwy nadawca, kierujący się wyłącznie „dobrem wszystkich przedsiębiorców”, zlecił swojemu działowi prawnemu weryfikację poprawności regulaminu wybranego sklepu internetowego.

Dalej schemat jest ten sam, czyli w tej samej „życzliwej” wiadomości e-mail otrzymujemy upomnienie:

po zapoznaniu się z Państwa stroną (tu adres strony internetowej danego sklepu/serwisu) widzę, że nie posiadają Państwo obowiązkowej rejestracji w GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych)

lub

Ponadto w Waszym regulaminie nie ma również wzmianki o rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO co jest obowiązkowe pod względem prawa.

a następnie natychmiastową ofertę odpłatnej pomocy w dopełnieniu niezbędnych formalności – wystarczy złożyć odpowiednie zamówienie na stronie www.systemshop.pl.

Problem w tym, że powyższa informacja może wzbudzić niepotrzebny niepokój po stronie przedsiębiorcy, bo wertując polskie przepisy nie znajdziemy nigdzie obowiązku umieszczenia na stronie internetowej (czy to w regulaminie, czy gdziekolwiek indziej) informacji o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych.

Zasada jest taka: administrator danych osobowych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych, które przetwarza, do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO).

Ponadto, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku zbierania danych osobowych osoby, której one dotyczą, administrator danych jest zobowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna, o miejsc zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje – o jego podstawie prawnej.

Powyższy katalog nie zawiera natomiast obowiązku poinformowania osoby, której dane są przetwarzane, że konkretny zbiór danych osobowych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez GIODO.

GIODO prowadzi bowiem ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych, dostępny pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml, powszechnie i bezpłatnie.

W konsekwencji brak informacji o zarejestrowanym zbiorze danych osobowych na stronie internetowej przedsiębiorcy, nie oznacza wcale, że przedsiębiorca – administrator nie dokonał takiej rejestracji (a to właśnie sugeruje cytowana wiadomość).

Litościwie nie będziemy już omawiać dodatkowych rewelacji pochodzących od tego samego podmiotu dotyczących tematu już „ogranego”, czyli klauzul niedozwolonych. Sprostujemy jedynie, że chociaż kary nakładane przez UOKiK lub sumy zasądzone przez SOKiK mogą być dotkliwe dla przedsiębiorców, to jednak nie wynoszą one „500 zł za jedno błędne słowo”.

Na analogiczną praktykę, zwrócił uwagę również sam GIODO w oficjalnym komunikacie (http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/7468/j/pl/), w którym GIODO, odnosząc się do otrzymywanych przez użytkowników portalu allegro.pl ofert pomocy w zgłoszeniu zbiory danych do rejestracji i opracowaniu niezbędnej dokumentacji, wskazał, że „przesyłanie tego typu ofert nie jest w żaden sposób powiązane z działalnością Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek? Przedsiębiorców działających w branży e-commerce przestrzegamy przed nadmiernym zaufaniem do „życzliwych doradców”:-)

Autor: Aleksandra Płucienik, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , ,

Komentarze do artykułu Rejestr GIODO a regulamin to nowy sposób na biznes :

  1. Autorowi należy się piwko, bo temat ujęty w sposób konkretny, a nie
    jakieś tam pitu pitu