Rada Europy o ochronie praw człowieka i Internecie

www.sxc.hu

W dniu 18 marca 2011 r. zakończyły się publiczne konsultacje ogłoszone przez Radę Europy.

Komitet Ekspertów ds. nowych mediów (MC-NM) przygotowuje projekty zaleceń Komitetu Ministrów do 47 państw członkowskich w sprawie ochrony praw człowieka w odniesieniu do wyszukiwarek, jak również środków ochrony i promowania poszanowania praw człowieka w odniesieniu do serwisów społecznościowych.

Jako punkt wyjścia dla prac i konsultacji RE przygotowała projekt wytycznych dla przedsiębiorców świadczących usługi portali społecznościowych, które zakładały m.in.:

- jasne informowanie o warunkach korzystania z usług (w formie i odpowiednim języku dla zrozumienia przez grupę docelową korzystających z usługi – np. krótkie filmy, informacje podane w języku potocznym),

- informowanie użytkowników w szczególności o różnicach w komunikacji bezpośredniej i publicznej oraz konsekwencjach nieograniczonego dostępu (czasowo oraz geograficznie) do profilu użytkownika,

- o ile możliwe, współpraca w zakresie inicjatyw pogłębiających świadomość korzystania z Internetu dla użytkowników, rodziców i nauczycieli,

- zapewnienie łatwego dostępu do raportowania nieodpowiednich lub nielegalnych treści,

- wprowadzenie odpowiednich środków przeciwdziałania szantażowaniu w sieci oraz groomingowi,

- stworzenie jasnych reguł współpracy z organami ścigania.

guide-lines

W ramach konsultacji Grupa Lobbingowa przy Komisji Europejskiej – European Social Network Group przygotowała swoje stanowisko, które prezentujemy poniżej:
EU Social Network Group_ Response Council of Europe_18.03.2011 (FinalVersion)

Niewątpliwie bardzo ciekawym postulatem jest stanowisko RE do „zachęcania użytkowników do tworzenia profili pod pseudonimami”.

Trzeba jednak się zastanowić nad skutkami wprowadzenia takiej praktyki, bo z jednej strony przedsiębiorcom zależy na tym, aby mieć jak najwięcej „realnych” użytkowników oraz wskazują, że takie profile (pod pseudonimem) utrudnią identyfikację użytkowników dopuszczających się różnych nadużyć.

Z drugiej strony można powiedzieć, że są miejsca w sieci, w których rzeczywiście takie profile mają rację bytu – np. fora dyskusyjne (tam przyjęło się to powszechnie). Są jednak miejsca, w których użytkownikom zależy na tym, aby być rozpoznawalnym i zdecydują się na to, żeby podawać swoje prawdziwe dane.

Czy taki postulat ma zatem w ogóle sens? W dobie bezpłatnego świadczenia usług (np. portale), w których użytkownik świadczy na rzecz przedsiębiorcy swoimi danymi – spowoduje raczej opór ze strony środowiska internetowego. Odnotować jednak należy, że przeglądając portale społecznościowe spotkamy wiele profili zawierających np. tylko imię i pierwszą literę nazwiska.

Na podstawie przygotowanego przez RE dokumentu oraz zgłoszonych projektów wszystkich zainteresowanych stron ma powstać samoregulacja (dobre praktyki), która będzie wskazywała warunki zapewniające prowadzenie portalu społecznościowego zgodnego z prawami człowieka.

Pocieszające jest to, że wiele portali działających pod dyrektywą 95/46/WE już teraz realizuje zdecydowaną większość wskazanych w dokumencie RE warunków.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.