Przeszukanie u aplikanta adwokackiego

www.sxc.hu

Funkcjonariusze przeszukujący mieszkanie aplikanta adwokackiego nie mogą zabezpieczyć znalezionych tam dokumentów.

Jeżeli pełni on funkcję obrońcy i oświadczy, że pisma są związane z prowadzoną sprawą, policjanci nie mogą nawet zapoznać się z ich wyglądem.

W dniu 26 października 2011 r. potwierdził to Sąd Najwyższy.

SN rozpatrzył pytanie prawne Sądu Rejonowego w K. o treści:

Czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225§3 k.p.k.?

SN odmówił podjęcia uchwały w sprawie. W uzasadnieniu postanowienia SN postawił następującą tezę:

Norma zawarta w art. 225§3 k.p.k., obligująca organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem, w sytuacji, gdy obrońca oświadczy, że wydane lub znalezione pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem przez niego tej funkcji, znajduje zastosowanie także w razie złożenia takiego oświadczenia przez aplikanta adwokackiego, upoważnionego przez adwokata na podstawie art. 77 ustawy Prawo o adwokaturze, do zastępowania go jako obrońcy w sprawie, w której dokonuje się przeszukania.


Tagi: , , , ,

Podobne artykuły:

Możliwość komentowania jest wyłączona.