Przepisy o sprostowaniu jednak niekonstytucyjne – TK

www.sxc.hu

A jednak – 1 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy prawa prasowego dotyczące obowiązku publikacji sprostowania, jak i odmowy jego publikacji są niezgodne z konstytucją. Za 1,5 roku stracą one moc.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kwestionowane przepisy stwarzają stan niepewności w kwestii zakresu zachowań zagrożonych karą, gdyż „nie zachowują precyzji określenia czynu zagrożonego karą”.

W ocenie TK przepisy te są „ogólnikowe, niepełne i niejednoznaczne”.

Co więcej, Trybunał zaznaczył też, że prawo prasowe nie określa co jest sprostowaniem, a co odpowiedzią. TK ocenił, że niejednoznaczność przepisów stawia redaktora naczelnego w sytuacji, która „nie jest dla niego przewidywalna”.Zdanie odrębne do części wyroku, uznając jednak niekonstytucyjność przepisów dotyczących sprostowania, zgłosił sędzia Stanisław Biernat.

Uznał on, że nie należało orzekać niezgodności wszystkich odrębnych przepisów z konstytucją, lecz niezgodność przepisu, przewidującego sankcję karną w związku z przepisami, dotyczącymi publikacji sprostowania bądź jego odmowy.

„Żadna z tych norm nie jest niezgodna z konstytucją” – powiedział sędzia Biernat. Jego zdaniem dopiero powiązanie tych norm stanowi system, który jest niekonstytucyjny.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.