Przejęcie przedsiębiorstwa i tworzenie spółki w Niemczech

www.sxc.hu

Od lat formą umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców jest eksport – często jako dostawcy lub poddostawcy producentów światowych marek. Pod wieloma względami była to strategia słuszna i skuteczna. Jednak obecna sytuacja ekonomiczna na świecie i w Polsce powinna nas skłonić do pytania, czy jest to właściwa strategia na przyszłość . Albowiem przybywa takich krajów, które ze względu na tanią ale fachowo przygotowaną siłę roboczą są w stanie rywalizować z nami i wypierać nas z tego rynku „zaopatrzeniowców”. W odpowiedzi na te zmiany przedsiębiorca albo stale obniża koszty produkcji albo zmienia strategię i stawia na ekspansję.W ślad za zachodnimi przedsiębiorstwami, które w podobnej sytuacji wchodziły samodzielnie na rynki eksportowe i samodzielnie sprzedawały swoje produkty bezpośrednio na tych rynkach budując własną markę i tworząc sieć dystrybucyjną, idą teraz pierwsi polscy przedsiębiorcy. W taka strategię wpisują się też działania Ministerstwa Gospodarki i Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Obecnie PAIiIZ zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Gospodarki realizuje zadanie: „Wspieranie polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach”. Pilotaż realizowany jest na wybranych rynkach, takich jak np. Niemcy, obecnie nasz największy partner eksportowy.

Cenna i zarazem ciekawa w tym kontekście jest informacja płynąca zza Odry, że właśnie w Niemczech w najbliższym czasie przed ogromnym problemem znalezienia następców do dalszego prowadzenia działalności staną liczne średnie przedsiębiorstwa, w których pokolenie założycieli przechodzi na emeryturę a brakuje w rodzinie chętnych do kontynuowania dzieła. Instytucja „przejęcia przedsiębiorstwa” cieszy się tam powodzeniem i nie jest niczym nadzwyczajnym. Stworzone do tego celu zostały platformy wymiany informacji o przedsiębiorstwach, które szukają nabywcy. Jest to zatem pierwsza grupa potencjalnych przedsiębiorstw do przejęcia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej i stojące u progu upadłości albo nawet w stanie upadłości. Prawo upadłościowe w Niemczech skonstruowane zostało tak, aby przedsiębiorstwa (i miejsca pracy) zachowywać (ratować) i przejęcia takich podmiotów również nie budzi negatywnych skojarzeń.

Od naszej strategii zaleczyć powinno, czy decydujemy się na przejęcie już istniejącego przedsiębiorstwa czy na tworzenie nowego podmiotu. Za przejęciem istniejących struktur przemawia np. argument znanej już marki, większej wiarygodności dzięki obecności na rynku, przejęcia klientów wraz z przedsiębiorstwem i nawiązania z nimi od razu relacji biznesowych, itd. Z drugiej strony koszty utworzenia są niewielkie (np. oszczędzamy sobie czasochłonnego i kosztownego procesu due-dilligence) i może się wydawać, że w ten sposób unikniemy wielu ryzyk związanych z przejęciem przedsiębiorstwa. Z drugiej strony należy pamiętać, że po formalnym utworzeniu przedsiębiorstwa należy je wyposażyć w środki trwałe, co z kolei wiąże się z wyższymi kosztami przy nowych podmiotach niż w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa już funkcjonującego. Od naszej strategii i naszych celów zależeć będzie zatem, jaki wariant wybierzemy.

Czy to może być okazją dla polskich przedsiębiorców? Owszem. A najlepszym tego przykładem są polskie inwestycje w Niemczech w 2011r.. Wg szacunków Ambasady RP w Berlinie wynosiły ok. 1 mld Euro. Wśród największych inwestorów znajdują się m.in. PKN Orlen S.A. (zakup 494 stacji benzynowych BP w północnej części Niemiec), Grupa Ciech (przejęcie w 2007 r. za 75 mln Euro fabryki sody kalcynowanej w Stassfurcie w Saksonii Anhalt) oraz Azoty Tarnów (zakup fabryki polimerów w Guben).

Autor: Magdalena Pakosińska, German Desk Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , ,

Komentarze do artykułu Przejęcie przedsiębiorstwa i tworzenie spółki w Niemczech :

  1. opisane przykłady pokazują, że da się z sukcesem zainwestować w niemczech. dajmy na to, niemiecka spółka, którą ciech przejął w 2007 jest w grupie kapitałowej do dzisiaj. najważniejszą teraz kwestią dla ciechu w niemczech jest uelastycznienie kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej i na dostawy gazu. ogólnie ciech skupia swój cały biznes na sodzie, więc zanosi się na to, że zakłady jeszcze na długo zostaną częścią grupy.