Przedsiębiorco! Nowa funkcjonalność na stronie UOKiKu – wyroki sądowe w Internecie

Od dziś na stronie internetowej UOKiKu dostępna jest baza wyroków sądowych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul umownych/w regulaminach za niedozwolone w stosunkach z konsumentami.

Tę zapowiadaną już od jakiegoś czasu nową funkcjonalność należy ocenić bardzo pozytywnie. Dołączy ona do już funkcjonujących wyszukiwarek decyzji Prezesa UOKiK i rejestru klauzul niedozwolonych – co całościowo powinno wzmocnić przejrzystość działań UOKiK.

Przedsiębiorca poszukujący dotychczas informacji na temat stanowiska UOKiK w danej sprawie mógł trafić na decyzję, która ostatecznie została uchylona przez SOKiK. Połączenie decyzji Prezesa UOKiK z ostatecznym rozstrzygnięciem sądu pozwoli na bardziej realną ocenę ryzyka określonego działania przedsiębiorcy.

Obecnie w bazie znajdują się wyroki, które zapadły po 1 września 2015 r., ale sukcesywnie dopisywane będą rozstrzygnięcia sprzed tej daty. Informacje i baza znajdują się w specjalnej zakładce Baza wyroków na stronie internetowej UOKiKu – http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf. Znajdowanie konkretnych wyroków jest możliwe po numerze decyzji, nazwie przedsiębiorcy, rodzaju praktyki, sygnaturze akt, dacie wydania decyzji i ogłoszenia wyroku. Wyszukiwarka umożliwia także odszukanie wyroków po hasłach kluczowych. Baza wyroków zintegrowana jest z wyszukiwarką decyzji.

UOKiK zapowiada, że niezależnie od zamieszczenia w zakładce Baza wyroków informacji dot. orzeczeń sądów, w przypadku wyroków dotyczących spraw precedensowych, szczególnie istotnych dla interesów konsumentów lub funkcjonowania rynku, UOKiK będzie publikował komunikaty prasowe dotyczące tych rozstrzygnięć. Co istotne – będzie to dotyczyło zarówno wyroków, w których linia orzecznicza UOKiK została podtrzymana, jak i tych, w których sąd jej nie podzielił.

Autor: Magdalena Kaleta, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Przedsiębiorco! Nowa funkcjonalność na stronie UOKiKu – wyroki sądowe w Internecie :

  1. Ten pomysł popieram całkowicie