Prospekty emisyjne teraz także elektronicznie w KNF

Niezbędnym etapem na drodze do emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na GPW jest złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Do tej pory prospekt składany był i rozpatrywany przez KNF w formie papierowej. Ostatnio się to zmieniło – obok wersji papierowej do KNF należy złożyć również wersję elektroniczną (za pośrednictwem profilu zaufanego na platformie ePUAP). W formie elektronicznej można (i trzeba) również prowadzić dalszą korespondencję z KNF.

W dniu 24 marca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające m.in. rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 dotyczące prospektów emisyjnych, które w pewien sposób modyfikuje dotychczasowy model postępowania. W ślad za tą regulacją KNF dnia 13.04.2016 r. wydał wytyczne jak stosować tą regulację.

Nowością jest to, że emitent (w praktyce pełnomocnik emitenta), poza złożeniem wniosku o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie papierowej, zobowiązany jest do przesłania części dokumentów do KNF poprzez skrzynkę podawczą ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Wymóg ten dotyczy przede wszystkim samego prospektu, jego kolejnych ewentualnych kolejnych wersji, jak i protokołów zmian uzgadnianych w KNF (wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym wyszukiwanie.

Po przeprowadzeniu postępowania w KNF ostateczna wersja prospektu powinna zostać złożona w formie papierowej, a niezależnie od tego, w tym samym czasie także za pośrednictwem skrzynki podawczej w ramach ePUAP.

Wygląda więc na to, że e-państwo zadomowiło się również w obszarze zatwierdzania prospektów emisyjnych. Czas pokaże, czy ta forma komunikacji ułatwi i przyśpieszy postępowania związane z zatwierdzaniem prospektów emisyjnych.

Autorzy:

Michał Bogacz, radca prawny i menedżer, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu

Cyryl Szudra, konsultant, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.