Projektowane zmiany Kodeksu pracy

www.sxc.hu

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy – planowane zmiany jeszcze nie zostały uzgodnione, a już wywołują kontrowersje. Z jednej strony mają na celu dostosowanie przepisów prawa pracy do realiów oraz sytuacji na rynku, ale z drugiej strony pojawiają się głosy – głównie ze strony związków zawodowych, że – nowe przepisy mogą stanowić narzędzie do nadużyć ze strony pracodawców.

Najczęściej komentowaną z projektowanych zmian jest wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. Właśnie na to rozwiązanie wskazali przedstawiciele związków zawodowych jako na potencjalnie najniebezpieczniejsze, związkowcy wskazują bowiem, że w skrajnych przypadkach zgodna z prawem będzie praca 26 tygodni dzień w dzień, po 12 godzin na dobę. Oczywiście wszystko zależy od tego jaki będzie ostateczny kształt regulacji, choć trudno przypuszczać, aby autorzy projektu zmian zakładali dopuszczalność powyższego scenariusza.

Kolejną, mocno rozdmuchaną medialnie propozycją zmiany jest wprowadzenie tzw. elastycznego (ruchomego) czasu pracy. W jej myśl pracodawca wskazywałby nie godzinę, a przedział czasowy, w którym pracownik rozpocznie pracę. Twórcy tego zapisu twierdzą, że jest on znaczącym ukłonem w stronę pracowników, bo ułatwiałby np. osobom dowożącym dzieci do szkoły dostosowanie czasu pracy do ich potrzeb.

Spore zamieszanie wywołały też regulacje dotyczące: zmniejszenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego za nadgodziny – ze 100 % za pracę niedziele i święta oraz z 50 za pozostałe dni – do odpowiednio 80 i 30 % czy rezygnacji z obowiązku wypłacania pracownikowi płacy minimalnej. Byłaby ona jednak dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy w konsekwencji wprowadzonego rozkładu czasu pracy pracownik w danym miesiącu nie będzie pracował

Projekt zakłada także możliwość oddawania dnia wolnego nie tylko w bieżącym, ale i w kolejnym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy dość powszechnie uznają obowiązującą regulację za zbyt mało elastyczną.

Najnowszą propozycją, wprowadzoną już na etapie prac w podkomisji jest wyeliminowanie pojęcia doby pracowniczej. Obecnie, dwukrotne zatrudnienie pracownika w ciągu kolejnych 24 godzin z reguły spowoduje wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Projekty (obecnie – jeden projekt) nowelizacji miały zbliżyć polskie realia do europejskich, wpływając korzystnie na postępującą redukcję etatów oraz dając bodźce do tworzenia nowych miejsc pracy. Autorzy zmian uzasadniają, że aktualnie obowiązujące regulacje nie przystają do polskiej rzeczywistości i wpływają negatywnie zarówno na: możliwości zatrudniania pracowników, jak i dostosowania ich pracy do potrzeb pracodawców.

Sama koncepcja zmian może wprowadzić kilka zupełnie nowych rozwiązań do kodeksu pracy, jednak ich ocena zależy od tego, jakie będzie ich ostateczne brzmienie. Na pewno będziemy informować o dalszych losach planowanej nowelizacji.

Autor: Wojciech Kostka, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.