Pozew w sprawie przeciwko Policji – uzasadnienie wyroku

www.sxc.hu

Ostatnio pisaliśmy o wygranej przed sądem I instancji w sprawie, którą prowadzimy dla portalu nk.pl przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Całość wpisu znajduje się tutaj.

Dzisiaj otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku – w zasadzie w całości dla nas korzystne i potwierdzające naszą argumentację, choć przed nami najprawdopodobniej potyczka przed sądem apelacyjnym (zakładamy, że KWP tak łatwo nie odpuści).

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście uznał, że:

1. powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie,

2. stan faktyczny nie budził wątpliwości, a spór dotyczył jedynie interpretacji przepisów prawa,

3. nk.pl – jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną (wreszcie jakiś organ uprzejmy był uznać, że nk.pl nie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym) – ma obowiązek udzielania informacji Policji w związku z prowadzonymi postępowaniami, ale

4.  znikąd nie wynika, aby miało to się odbywać nieodpłatnie.

Wniosek jest prosty, zdaniem sądu – w ramach wykonania obowiązku ustawowego – strony zawarły umowę, czyli został skutecznie odpalony mechanizm: zamówienie – oferta – przyjęcie oferty – wykonanie usługi – brak zastrzeżeń co do wykonanej usługi – faktura VAT.

No i niestety (dla KWP) powinna za tym pójść zapłata (przy czym, jak już pisaliśmy, nk.pl domagała się tylko zwrotu poniesionych kosztów).

Poniżej zamieszczamy odpowiednio zanonimizowane uzasadnienie wyroku (fragment).

Ciekawe jak sprawa dalej się potoczy. Obstawiamy, że jak wyrok się utrzyma, a podobne orzeczenia zapadną w innych sądach, to nowelizację ustawy mamy jak w banku. I tak już w wielu komendach funkcjonariusze przynoszą do pracy własne czajniki i drukarki (co wcale nie jest śmieszne), więc nagle takie ekstra koszty są raczej nieprzewidziane.


Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Pozew w sprawie przeciwko Policji – uzasadnienie wyroku :

  1. Przyznam, że jestem wyrokiem zdumiony. Gdyby iść tokiem rozumowania sądu, należałoby uznać, że jakikolwiek obowiązek wynikający z przepisów prawa, przy którym nie wskazano, że należy go wykonać nieodpłatnie, powinien skutkować obciążeniem Skarbu Państwa fakturą.