Pojedyncza litera jako wspólnotowy znak towarowy? ETS mówi, że można!

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG zgłosiła w OHIM przedstawione poniżej oznaczenie do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego:Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, wina musujące i napoje na bazie wina”.

Decyzją z dnia 31 maja 2006 r. OHIM odmówił rejestracji zgłoszonego oznaczenia z uwagi na brak charakteru odróżniającego. Ekspert uznał, że zgłoszony znak towarowy stanowi wierne odtworzenie minuskuły greckiej litery „α”, w żaden sposób nie różniąc się od niej pod względem graficznym, oraz że nabywcy posługujący się językiem greckim nie dostrzegą w tym oznaczeniu wskazania pochodzenia handlowego towarów objętych zgłoszeniem.

Trybunał ocenił sprawę jednoznacznie i przypomniał, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 litery należą do kategorii oznaczeń, z których może składać się wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Natomiast nie  rejestruje się znaków pozbawionych charakteru odróżniającego.

Według utrwalonego orzecznictwa charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu oznacza, że znak ten pozwala ustalić, iż towar, dla którego dokonano zgłoszenia, pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, i tym samym odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Co się tyczy okoliczności, że rozpatrywane oznaczenie tworzone jest przez pojedynczą literę, do której nie wprowadzono żadnych zmian graficznych, Trybunał przypomniał, że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie jest zależna od określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej właściciela znaku.

Tym samym Trybunał ocenił, że skoro pojedynczy znak może być zarejestrowany jako znak towarowy a ponadto ma on charakter odróżniający to nie uzasadnienia prawnego dla blokowania rejestracji takiego znaku.


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.