Pakiety medyczne – nadal zwolnione z VAT?

www.sxc.hu

Z początkiem tego roku wielu przedsiębiorców zmroziła informacja o tym, że odsprzedaż przez nich przykładowo pracownikom lub członkom ich rodzin usług medycznych nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT.

Ograniczenie prawa do zwolnienia z VAT spowodowane jest ostatnią nowelizacją ustawy o VAT, z której wynika, że od 1 stycznia br. zwolnione są usługi medyczne wyłącznie, jeśli będą świadczone przez uprawnione do tego zakłady opieki zdrowotnej lub lekarzy, pielęgniarki, położne, psychologów lub inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Na stronie Sejmu znalazłam kolejny projekt zmiany ustawy o VAT. W projekcie przewiduje się dodanie w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (katalog zwolnień) następującego przepisu:

„19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19 (tzw. usługi medyczne), jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19;”

Jeśli powyższy przepis wejdzie w życie, to ze zwolnienia z VAT będą mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy nabywają usługi medyczne na rzecz osób trzecich (np. pracowników, członków ich rodzin) i odsprzedają te usługi tym osobom trzecim.

Ponadto w projekcie ustawy znalazł się przepis, z którego wynika, że podatnicy będą mogli korzystać z powyższego zwolnienia w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca br. (w zakresie zwolnienia z VAT usług medycznych projekt przewiduje zatem możliwość stosowania przepisów wstecz).

Ze stenogramów z posiedzeń Sejmu wyczytałam, że powyższa zmiana jest inicjatywą różnych organizacji pracodawców. Propozycja nowelizacji jest również zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, które twierdzi, że wprowadzona z dniem 1 stycznia br. zmiana do ustawy o VAT, której skutkiem było ograniczenie prawa do stosowania stawki VAT zw. w zakresie tzw. pakietów medycznych, nie była celowa!

Po raz kolejny przekonałam się, że „racjonalność prawodawcy” nowelizującego przepisy podatkowe bywa ograniczona i miesiąc po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawodawca planuje dokonać poprawek.

Na ten moment nie wiadomo, w jakim kształcie ustawa będzie obowiązywać (w Sejmie aktualnie trwa II czytanie projektu), a także czy termin jej wejścia w życie, przewidziany na 1 kwietnia 2011 r. nie zostanie przesunięty (co już miało miejsce).

Z analizy stenogramów z posiedzeń Sejmu wnioskuję, że intencją ustawodawcy jest, aby pracodawcy nabywający tzw. pakiety medyczne na rzecz osób trzecich mogli dalej korzystać ze stawki VAT zw. w sytuacji odsprzedaży tych pakietów osobom trzecim. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że projekt spokojnie zakończy procedurę legislacyjną i przedsiębiorcy – podobnie jak w latach poprzednich – nie będą musieli opodatkowywać VAT usług medycznych.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.