Najnowsze wpisy

Konsekwencje odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” – czy bezusterkowy odbiór zamyka drogę do dochodzenia roszczeń od wykonawcy?

www.sxc.hu

W praktyce umów o dzieło i umów o roboty budowlane często dochodzi do sytuacji, gdy zamawiający i wykonawca podpisują bezusterkowy protokół odbioru końcowego, a przedmiot umowy w rzeczywistości ma wady lub usterki.

Czy w takiej sytuacji zamawiający ma już zamkniętą drogę do dochodzenia ich naprawy lub usunięcia? Jakie inne konsekwencje wynikają z treści protokołu odbioru końcowego i jakie znaczenie praktyczne ma brak zastrzeżeń w takim protokole?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zamawiający zasadniczo ma obowiązek odebrania od wykonawcy przedmiotu umowy (dotyczy to zarówno umów o dzieło, jak i umów o roboty budowlane).
Jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu do odbioru dzieło, które spełnia wymogi umowy, tj. nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający nie może odmówić odbioru rzeczy, w przeciwnym razie pozostaje w zwłoce i ponosi wszelkie negatywne tego konsekwencje (np. odsetki od należnego wynagrodzenia).

więcej »

Kancelaria Olesiński&Wspólnicy dla Klienta z branży teleinformatycznej rekrutuje prawnika (in-house lawyer)

Ścigani w chmurze, czyli amerykański rząd przeszukuje zagraniczne serwery Microsoftu


www.fotolia.pl


Administracja USA ma prawo żądać od Microsoftu danych jego klientów przechowywanych w chmurze znajdującej się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nakaz sądowy zobowiązujący do wydania danych z serwerów zlokalizowanych w innym państwie nie stanowi rozszerzenia stosowania prawa amerykańskiego poza granice USA i nie wkracza w suwerenność innego kraju – tak w uproszczeniu uznał w dniu 31.07.2014 r. Sąd w Nowym Jorku (U.S. Federal District Court), podtrzymując decyzję sądu niższego rzędu (magistrate court). Rozstrzygnięcie nie jest ostateczne – Microsoft zapowiedział zwrócenie się do federalnego sądu odwoławczego. Co ważne, stanowisko amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości może mieć niebagatelny wpływ na działalność dostawców cloud computingu oraz ochronę prywatności użytkowników Internetu także w Polsce.

więcej »

O&W jest już na Śląsku!

Krajowy Rejestr Karny teraz dostępny online

www.fotolia.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości z początkiem lipca udostępniło możliwość złożenia zapytania i uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez Internet. Dotychczas uzyskanie odpowiedzi wymagało osobistej wizyty w Biurze Informacyjnym KRK (Warszawa) lub Punkcie Informacyjnym KRK (kilkadziesiąt punktów w kraju przy Sądach Rejonowych lub Okręgowych). Będzie szybciej i taniej.

więcej »

EBA proponuje uregulowanie wirtualnych walut

www.sxc.huW dniu 4 lipca 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), organ UE powołany m.in. dla utrzymania stabilności finansowej w UE, opublikował opinię (EBA/Op/2014/08), w której przedstawił m.in. propozycje uregulowania rynku wirtualnych walut. więcej »

Rekrutacja trwa – tym razem Wrocław!

Nowelizacja prawa zamówień publicznych. Cena wyłącznym kryterium jedynie wyjątkowo

www.sxc.hu25 lipca Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych mające praktyczne znaczenie dla wykonawców, a w niej m.in.:

1. cena jako jedyne kryterium oceny oferty (poza aukcją elektroniczną) może zostać zastosowana jedynie, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, a w przypadku zamawiających, którymi są m.in. jednostki sektora finansów publicznych zamawiający będzie miał obowiązek wykazania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Ponadto do możliwych kryteriów oceny oferty dodano aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne; więcej »

O&W rekrutuje!

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF


www.sxc.hu


W środę (22.07), na 222. posiedzeniu KNF, Komisja uchwaliła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Jak wskazano w komunikacie KNF, celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co przyczynia się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

więcej »