Otwarte podejście do wyrokowania

www.sxc.hu

10 marca odbyło się zorganizowane przez Fundację Panoptykon oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka kameralne spotkanie eksperckie, którego gościem był sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Profesor Koen Lenaerts.

Spotkanie zatytułowane “New challenges of the information society: views on the recent judgments in cases Scarlet Extended SA v. SABAM and SABAM v. Netlog NV” w ogólności dotyczyło problematyki społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na tematykę orzeczeń będących motywem przewodnim spotkania, merytoryczna dyskusja koncentrowała się na kwestii konieczności, doboru kryteriów oraz sposobu wyznaczenia równowagi pomiędzy ochroną praw autorskich w Internecie, a obowiązkami dostawców dostępu do Internetu i usług hostingowych.

Sędzia Lenaerts przewodniczył składom orzekającym w słynnych już sprawach Scarlet Extended SA v. SABAM oraz SABAM v. Netlog NV.

W sprawach, w których treść zapadłych rozstrzygnięć jest logiczną konsekwencją stanowiska Trybunału przedstawionego w orzeczeniu Productores de Música de España (Promusicae) przeciwko Telefónica de España SAU. Dla przypomnienia – w sprawie Promusicae Trybunał stwierdził, że zapewnienie skutecznej ochrony praw własności intelektualnej, a zwłaszcza praw autorskich, nie może naruszać wymogów dotyczących ochrony danych osobowych.

Spotkanie poza tym, że dawało możliwość bezpośredniego zrozumienia tła oraz pozaprawnej motywacji zapadłych wyroków, było też świetną okazją do poznania tzw. otwartej formy wyrokowania.

Formuła ta opiera się nie tylko na dążeniu do zapewnienia równej ochrony wszystkich gwarantowanych praw i wolności, lecz również na refleksji nad gospodarczymi interesami przedsiębiorców oraz zastanowieniu nad kwestią technicznej wykonalności ferowanych orzeczeń.

Należy pamiętać, że we wszystkich omawianych orzeczeniach Trybunał zadał pytania o to:
- jak wdrożyć system aktywnie monitorujący działania użytkowników Internetu,
- jak w morzu danych wprowadzanych przez internautów automatycznie identyfikować treści podlegające ochronie prawa autorskiego,
- jak identyfikować treści przechowywane i udostępniane z naruszeniem zasad ochrony praw autorskich,
- jak wdrożyć skuteczny system blokujący treści uznane z bezprawne.

Trybunał zwrócił uwagę na problem obciążenia przedsiębiorców nie tylko w aspekcie organizacyjnym, ale również finansowym. W trakcie spotkania sędzia Lenaerts podkreślił, że skład orzekający miał pełną świadomość, iż wprowadzenie i zapewnienie funkcjonowania takiego systemu byłoby niezwykle kosztowne.

W konsekwencji we wszystkich orzeczeniach Trybunał wskazał, że ochrona praw własności intelektualnej nie może wiązać się z naruszeniem wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do ochrony danych osobowych czy też wolności otrzymywania i przekazywania informacji.

W kontekście pojawiającego się pośrednio w dyskusji wątku stabilności przedstawionej linii orzeczniczej Sędzia Lenaerts, wskazując jednocześnie na konieczność każdorazowego łączenia wydanych wyroków z konkretnym stanem faktycznym, sam podniósł, że „oczywistość” spraw i stanowiska Trybunału w tym względzie potwierdza niejako również fakt, że w powołanych sprawach Trybunał orzekał w składach złożonych z pięciu sędziów, podczas gdy sprawy zawiłe, trudne i budzące wątpliwości rozpatruje wielka izba (skład trzynastu sędziów).

Otwartość sędziego Lenaertsa i jego gotowość objaśniania spojrzenia Trybunału na powyższe zagadnienia budzi nadzieję na przyjęcie podobnej praktyki kontaktu z zainteresowanymi środowiskami przez przedstawicieli polskiego sądownictwa.

Dziękujemy Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za zaproszenie nas do grona ekspertów, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym spotkaniu.


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.