Opodatkowanie SKA CIT jeszcze nie teraz?

calendarW miarę upływu czasu maleją szanse (czy raczej: maleje ryzyko) szybkiego wejścia w życie zmian w ustawach o podatkach dochodowych, przewidujących między innymi opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje wejście zmian w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Aby termin ten mógł być dotrzymany, w celu zapewnienia minimalnego dopuszczalnego vacatio legis, ustawa musiałaby zostać ostatecznie opracowana, przyjęta przez Sejm i Senat, podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej do końca listopada. Tymczasem wciąż trwają jeszcze prace nad projektem ustawy (projekt nie trafił jeszcze do Sejmu).

Ministerstwo Finansów – autor projektu przyznaje, że zakończenie prac legislacyjnych w terminie pozwalającym na wprowadzenie zmian z początkiem 2013 r. będzie trudne.

Opóźnienie wejścia w życie proponowanych zmian może umożliwić podatnikom dostosowanie się do nowych zasad opodatkowania. Dotyczy to w szczególności akcjonariuszy w SKA. Minęło zaledwie 5 miesięcy od wydania przez Ministerstwo Finansów korzystnej interpretacji ogólnej, potwierdzającej prawo akcjonariuszy do nieopodatkowywania zysków SKA aż do czasu wypłaty dywidendy (o czym pisaliśmy).

Akcjonariusze SKA, którzy oparli na brzmieniu interpretacji swoje działania i plany biznesowe, musieliby je szybko zweryfikować w przypadku zmiany przepisów z dniem 1 stycznia 2013 r.

Tryb wprowadzenia nowych przepisów budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją, właśnie ze względu na przewidywane krótkie vacatio legis oraz skalę i znaczenie wprowadzanych zmian. Na zbyt krótki okres vacatio legis zwrócono między innymi uwagę w opinii opublikowanej przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan. Uwagi do projektu w tym zakresie zgłosiło też m.in. Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum legislacji.

Autor: Wojciech Fryze, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.