Opodatkowałeś drogę wewnętrzną w latach 2005-2006? Są szanse na odzyskanie pieniędzy

http://www.sxc.hu/photo/1158030

Przedsiębiorcy, którzy w latach 2005 i 2006 opodatkowali podatkiem od nieruchomości drogę wewnętrzną znajdującą się na terenie przedsiębiorstwa, mają spore szanse na odzyskanie nadpłaconego podatku. Oszczędności mogą być spore, jest więc o co walczyć. Są też jednak pewne wątpliwości.

Na skutek zmian stanu prawnego, w latach 2004-2006 wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości były wszystkie pasy drogowe (stanowiące fragment gruntu) wraz z drogami (bez ograniczenia wyłącznie do publicznych) oraz obiektami budowlanymi związanymi z eksploatacją drogi. Przed 2004 rokiem i po 2006 roku wyłączenie z opodatkowania związane było jedynie z drogami publicznymi.

Interpretacji dopuszczającej szerokie wyłączenie dróg z opodatkowania w latach 2004-2006 początkowo sprzeciwiały się organy podatkowe, jednak ich stanowisko nie mogło być zaakceptowane w świetle językowej i systemowej wykładni przepisów. Z czasem na korzyść podatników wypowiedziały się również sądy administracyjne, opowiadając się zasadniczo za szerokim wyłączeniem dróg z opodatkowania.

Sytuacja jest więc dla przedsiębiorców korzystna. Rok 2004 uległ już przedawnieniu, jednak możliwe jest odzyskanie podatku zapłaconego za lata 2005 i 2006.

Jest jednak kilka problemów, na które trzeba zwrócić uwagę.

Po pierwsze – dla organów podatkowych istotny jest stan gruntu ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Może się więc zdarzyć, że choć w rzeczywistości przedsiębiorca posiada spory kawałek drogi tuż pod zakładem, to według ewidencji znajduje się tam łąka. Co w tej sytuacji?

Dla organów podatkowych to doskonały pretekst, by odmówić zwrotu nadpłaconego podatku. Skoro według ewidencji dany grunt nie jest sklasyfikowany jako droga, to wybudowany na nim obiekt (choć według ustawy możliwy do uznania za drogę) podlega opodatkowaniu.

Na szczęście część sądów administracyjnych (łącznie z NSA) zajmuje korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym dane ujawnione w ewidencji nie przesądzają o opodatkowaniu. A więc grunt nie musi być oznaczony jako „dr” w ewidencji, a i tak można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Liczy się bowiem stan rzeczywisty – organy podatkowe powinny precyzyjnie ustalić podstawę opodatkowania, ponieważ podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym.  Pogląd ten jest jednak sporny – niejednokrotnie składy WSA i NSA go nie potwierdzały.

Po drugie – organy podatkowe w praktyce niechętnie będą chciały zgodzić się na zwrot podatku, są one bowiem jednocześnie bezpośrednim beneficjentem uzyskiwanych z niego wpływów.

Po trzecie – zasadniczo złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie powinno powodować ryzyka (podatek został już przecież zapłacony). Jednak organy podatkowe, niechętne do zwrotu pieniędzy, mogą drobiazgowo prowadzić postępowanie podatkowe. W toku postępowania, stwierdzając rzeczywisty stan drogi, mogą one również nader skrupulatnie weryfikować prawidłowość rozliczenia podatku za dany rok w odniesieniu do pozostałych budynków i budowli, stanowiących własność podatnika (innymi słowy: szukać dziury w całym).

Co ma więc zrobić przedsiębiorca?

Moim zdaniem warto spróbować i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, szczególnie jeśli potencjalna oszczędność jest duża. Wcześniej należy zgromadzić odpowiednią dokumentację oraz upewnić się, że pozostałe budowle, grunty i budynki są prawidłowo rozliczone.

Nie ma co prawda gwarancji powodzenia (spotkanie z organem w sądzie jest wysoce prawdopodobne), jednak praktyczne przykłady pokazują, że poprowadzone z głową postępowanie może dać pozytywny efekt w postaci odzyskania nadpłaconego podatku.

Warto się pospieszyć, ponieważ z końcem 2010 roku przedawnia się prawo dochodzenia zwrotu nadpłaty za 2005 rok.


Tagi: , ,

Komentarze do artykułu Opodatkowałeś drogę wewnętrzną w latach 2005-2006? Są szanse na odzyskanie pieniędzy :

  1. Nie dość, że opodatkowali to jeszcze odzyskają. Bardzo dobrze.