Od przyszłego roku system podatkowy bardziej szczelny ale nadal dziurawy

Sejm właśnie uchwalił zmiany w podatkach dochodowych. Ustawa czeka na podpis Prezydenta i raczej nic już nie zatrzyma zmian, których wejście w życie jest planowane na 1 stycznia 2011 r.

Tym samym od przyszłego roku z dużym prawdopodobieństwem obowiązywać będą  nowe zasady wyceny aportów wnoszonych do spółek osobowych i kapitałowych.

Nie będzie już możliwa aktualizacja wartości składników majątku (innych niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) wnoszonych do spółek osobowych przez osoby fizyczne, co w połączeniu z kwestionowanym przez organy podatkowe i potwierdzanym przez sądy brakiem opodatkowania aportu dawało oszczędności podatkowe wynikające ze zwiększonych odpisów amortyzacyjnych. Na „stare regulacje” załapią się jeszcze Ci podatnicy, którzy wnieśli lub wniosą aport do spółki osobowej jeszcze w tym roku.

Zmiany dotyczą również wyceny składników majątkowych wnoszonych do spółek kapitałowych w formie wkładów w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W nowych przepisach (ciekawe czy przypadkiem czy celowo?) zabrakło regulacji dotyczącej wyceny nieujawnionych w księgach rachunkowych wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie takich np. jak znaki towarowe, oprogramowanie.

Nowa regulacja jaka znalazła się w art. 15 ust. 1s ustawy o CIT takiego przypadku wydaje się nie przewidywać. Przewiduje jedynie jak należy wycenić składniki amortyzowane podatkowo u wnoszącego aport (kontynuacja wyceny) oraz składniki ujęte w księgach rachunkowych (jak należy rozumieć przyjmuje się dla celów podatkowych dotychczasową wycenę księgową). Tak więc jak widać również w kolejnych latach doradcy podatkowi nudzić się raczej nie będą.

Szczęśliwcy (i co bardziej przezorni) skorzystają dłużej z dobrodziejstwa starych przepisów, bowiem ustawodawca (a dokładnie Senat) „rzutem na taśmę” wprowadził poprawkę przewidującą, iż podatnicy którzy obrali rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, korzystają z dotychczasowych zasad do końca obranego roku, oddalając widmo skarg konstytucyjnych podatników bardziej świadomych swoich praw.


Tagi: , , , , , ,

Komentarze do artykułu Od przyszłego roku system podatkowy bardziej szczelny ale nadal dziurawy :

  1. [...] już o planowanych zmianach w przepisach o VAT (Zmiany w podatku VAT nie takie małe) oraz podatkach dochodowych. Na kilkanaście dni przed końcem roku przedsiębiorcy gorączkowo próbują zorientować się co [...]