Od Nowego Roku wysyłamy faktury e-mailem!

www.sxc.hu

Stało się. Wreszcie – z dniem 1 stycznia 2011 r. – wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające wystawianie faktur w drodze elektronicznej. Co ważniejsze, chodzi o dowolną formę elektroniczną, czyli nie tylko wystawiane poprzez system EDI czy przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale przede wszystkim e-mailem.

Mimo że jeszcze dzisiaj informowano nas w Ministerstwie, że rozporządzenie nie zostało podpisane (!), Minister Finansów jednak podpisał w ubiegły piątek nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Wcześniej nie było takiej możliwości prawnej, od dawna jednak była taka potrzeba w obrocie gospodarczym. Zresztą faktury w pdf i tak były wysyłane, oprócz wystawienia faktury papierowej, bowiem jest to rozwiązanie nie tylko prostsze i szybsze (czyli ważny czynnik), ale i bezpieczne z punktu widzenia ich przechowywania (czy ktoś uważa inaczej?).

Co prawda możliwość taką dopuścił już w maju tego roku NSA w jednym z wyroków, co niewątpliwie było dobrym znakiem dla przedsiębiorców nad Wisłą. Niemniej jednak podatnicy nadal narażeni byli na ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczania podatku należnego na podstawie takich faktur. A poza tym NSA uznał, że faktury takie muszą być drukowane i przechowywane w formie papierowej.

Na szczęście chyba zwyciężył zdrowy rozsądek (racjonalny ustawodawca?), bowiem od Nowego Roku faktury mogą być przesyłane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie elektronicznej.

Warto jedynie pamiętać, że warunkiem stosowania takiej formy przesyłania faktur jest wyrażenie uprzedniej akceptacji odbiorcy (na szczęście może być wyrażona również w formie elektronicznej). Konieczne jest też zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem.

Autorzy:

Małgorzata Szczotka, aplikant adwokacki, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

Mateusz Wilczyński, adwokat, manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.