Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące rozliczania VAT przez nabywcę

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług, zagraniczni dostawcy, którzy są w Polsce zarejestrowani na potrzeby VAT, będą zawsze zobowiązani do naliczenia VAT na dokonywane polskie dostawy krajowe.

Dotychczas, w sytuacji kiedy dostawy na terytorium kraju dokonywał podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce VAT rozliczany był – zgodnie z procedurą reverse-charge – przez nabywców towarów.

W praktyce zastosowanie tzw. odwróconego obciążenia powodowało, że to nabywca towarów, jako podmiot odpowiedzialny za zapłatę VAT, wykazywał w deklaracji dla podatku od towarów i usług  podatek należny oraz  naliczony od dokonanych transakcji z zagranicznymi podatnikami. Dokonujący dostawy nie miał obowiązku rejestrowania się do VAT w Polsce.

Ustawodawca polski postanowił jednak zmienić obecną sytuację, uchwalając 17 grudnia 2012r. ustawę zmieniającą przepisy VAT (ustawa ogłoszona 9 stycznia 2013 r., Dz.U.2013.35).

Od 1 kwietnia 2013 r. procedura reverse-charge nie będzie znajdowała zastosowania do krajowych dostaw towarów, gdy zagraniczny dostawca z jakiegokolwiek powodu jest już zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce. W takim przypadku zagraniczny dostawca zobowiązany będzie do wykazania na fakturze podatku należnego.

Uzasadnieniem wprowadzonych zmian jest w opinii ustawodawcy niewykazanie przez „analizę dokonywanych przez tego rodzaju podmioty transakcji towarowych, aby był to segment podatny na nadużycia podatkowe bardziej niż w przypadku transakcji dokonywanych przez podmioty krajowe”.

Należy w związku z powyższym zadać sobie pytanie, czemu mają służyć ciągłe nowelizacje regulacji, skoro wprowadzane rozwiązania mające stanowić ułatwienie, nimi się nie okazują. Po upływie bowiem niespełna dwóch lat obowiązywania przepis zostaje po raz kolejny zmieniony. Nieustanne zmiany wprowadzają więc raczej zamieszanie aniżeli spójność regulacji oraz konieczność wyjaśniania zagranicznym dostawcom zasad fakturowania na nowo.

Autorzy: Aleksandra Marchewka, Aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu
Konrad Misiewicz Konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.