O nadchodzących zmianach w prawie telekomunikacyjnym słów kilka

www.sxc.hu

Już niedługo przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka sporo zmian – 10.07.2012 r. rząd przyjął projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, której celem jest m.in. wzmocnienie ochrony użytkowników zarówno Internetu jak i telefonów komórkowych, ale również wprowadzenie udogodnienień dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jednym z istotnych założeń projektu nowelizacji z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ułatwienie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Ma to nastąpić między innymi poprzez zmianę zarówno definicji jak i katalogu usług składających się na „usługę powszechną”. Wraz z wejściem w życie nowelizacji Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (jako regulator rynku telekomunikacyjnego) nie będzie miał obowiązku wyznaczenia przedsiębiorcy świadczącego usługę powszechną – będzie to jego uprawnieniem, z którego skorzysta jeśli będzie to zgodne z  potrzebami użytkowników końcowych, potrzebą minimalizacji zniekształceń lub ograniczeń konkurencji na danym obszarze. Przykładowo, jeśli usługa powszechna na określonym terenie nie będzie dostępna bądź jej jakość będzie niewystarczająca lub cena wygórowana, Prezes UKE na stronie BIP UKE ogłosi konkurs na przedsiębiorcę, który będzie realizował usługę powszechną na danym obszarze.

Zmniejszą się również koszty przechowywania danych telekomunikacyjnych, ponieważ okres retencji zostanie skrócony do 12 miesięcy (obecnie: 24 miesiące). Taka regulacja powinna ograniczyć nadużywanie przepisów retencyjnych przez organy publiczne (jak wynika z danych UKE, które zdobyła Fundacja Panoptykon – w ubiegłym roku sądy, prokuratura, policja i inne służby sięgały po dane o połączeniach dokładnie 1 856 888 razy), co więcej prawo ujawniania takich danych będzie możliwe jedynie w sprawach karnych.

Zmiany nastąpią również w zakresie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością oraz możliwości dysponowaniem nią. Nowymi kryteriami ustalania wysokości opłat mają być wykorzystywane zakresy częstotliwości, szerokości kanałów częstotliwościowych oraz wielkość obszaru, na którym podmiot dysponuje rezerwacją częstotliwości (obecnie wysokość zależy od zastosowanej technologii, liczby stacji oraz parametrów technicznych stacji). Projekt ma również na celu zapewnienie efektywnej gospodarki widmem radiowym (możliwość współkorzystania z częstotliwości czy wtórny obrót częstotliwościami).

Umowy, regulaminy i cenniki… czyli zmiany korzystne dla konsumentów.

Od momentu wejścia w życie nowelizacji, umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych powinny być jasne, zrozumiałe i w formie dostępnej dla klientów – nowelizacja wskazuje minimalny katalog informacji, które obowiązkowo muszą znaleźć się w takiej umowie. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zobligowani do tego aby konsument miał pełne rozeznanie w zakresie oferowanych usług. Taki wymóg powinien zmniejszyć ilość reklamacji dotyczących wysokości rachunków.

Projekt ten wprowadza również zmiany dotyczące okresu obowiązywania umów – wyłącznie pierwsza umowa może być zawarta na maksymalnie 24 miesiące (do tej pory umowy często są zawierane na 36 miesięcy). Istotnym novum wydaje się wprowadzenie możliwości podpisania umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy. Co więcej nowelizacja wprowadza możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w przeciągu 24 godzin.

Interesująca jest również możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Dzięki temu, potencjalny abonent będzie mógł dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami umowy – bez nacisku obsługi czy nerwowo spoglądających, czekających w kolejce innych klientów.

Od wejścia w życie nowelizacji, użytkownicy Internetu w telefonie będą mniej narażeni na wysokie rachunki. Dostawca usług będzie zobligowany do zaoferowania abonentom pakietów transmisji danych natomiast po przekroczeniu limitu przysługującego w ramach pakietu – do natychmiastowego oraz nieodpłatnego poinformowania o tym abonenta. W ten sposób konsument świadomie będzie mógł zdecydować czy w związku z wyczerpaniem pakietu, chce korzystać z Internetu po mniej preferencyjnych stawkach.

Zmiany widoczne są również w zakresie określania prędkości transmisji danych. Usługodawcy którzy będą podawać do publicznej wiadomości prędkość przesyłu danych – bez znaczenia czy w reklamie czy w umowie – zobowiązani będą do poinformowanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o metodzie pomiaru prędkości ((do tej pory prędkość ta nie byłą przez nikogo weryfikowana). Prezes natomiast chroniąc konsumentów przed zaniżaniem rzeczywistej prędkości transmisji danych, będzie posiadać uprawnienia kontrolne.

Warto dodać, że projekt ten wprowadza również przepisy, które mają pomóc niepełnosprawnym – w miarę możliwości będą mieć zapewniony dostęp do usług telefonicznych na poziomie porównywalnym do pozostałych użytkowników, m.in. poprzez możliwość kontaktowania się ze służbami ratunkowymi za pomocą bezpłatnych sms.

Jak widać założenia nowelizacji mają na celu nie tylko optymalizację obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale również zwiększenie konkurencyjności na rynku tych usług, czy jakość tych usług oraz świadomość i bezpieczeństwo konsumentów. Aby zweryfikować, czy takie założenia są realne musimy poczekać – zgodnie z założeniami ministra Boniego – co najmniej do jesieni.

Autor: Agata Cygan – aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.