Nowe zasady wydawania świadectw pracy czyli z serii „Zadzwońmy do Ministerstwa”

www.sxc.hu

Prezydent podpisał właśnie nowelizację kodeksu pracy, która miała „znieść zbędne obciążenia biurokratyczne pracodawców i obniżyć koszty zatrudniania pracowników”. Chodziło o to, żeby uprościć zasady wydawania pracownikom świadectw pracy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Wygląda jednak na to, że tryby ustawodawcy mieliły tę sprawę tak długo, że w ferworze ułatwiania życia przedsiębiorcom uchylono inny – całkiem przydatny przepis kodeksu pracy.

Efekt: obciążenia biurokratyczne i koszty zatrudnienia wzrosną. Twórcom tego pomysłu pozostaje pogratulować dobrego samopoczucia, a my w tej sprawie z ciekawości zadzwoniliśmy do Ministerstwa.

Chodzi o to, że po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 k.p.).

Dotychczas był następujący wyjątek od tej zasady: jeśli dotychczasowy pracodawca nawiązuje z danym pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na żądanie pracownika (art. 97 § 11 k.p.).

Logiczne, bo i po co mnożyć papierologię.

Tylko że ten wyjątek właśnie niedługo przestanie obowiązywać. ZAMIAST niego wprowadzono m.in. następujący przepis:

„Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.”

Na czym polega zatem problem?

Od wejścia w życie nowelizacji (a stanie się to 21 marca 2011 r.) zawsze, gdy po umowie na okres próbny, czas określony lub wykonania określonej pracy zawrzemy z danym pracownikiem umowę na czas nieokreślony, musimy wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące tej poprzedniej umowy – pod rygorem grzywny do 30.000 zł.

Zadzwoniliśmy więc do Ministerstwa Pracy dowiedzieć się, o co tutaj chodzi, a wyglądało to mniej więcej tak:

- (…) a więc możemy nie wydawać świadectwa pracy po zakończeniu umowy terminowej, jeśli mamy zamiar zawrzeć z danym pracownikiem kolejną mowę terminową w przyszłości?

- Tak, taki jest cel nowelizacji.

- A jeśli po umowie terminowej zawrzemy umowę na czas nieokreślony, to musimy wystawić świadectwo pracy?

- Jeśli zawrą ją Państwo bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej to nie.

- No ale przecież art. 971, który o tym mówił będzie usunięty i zastąpiony znowelizowaną regulacją dotyczącą tylko umów terminowych…

- (chwila milczenia) … Aaa, no rzeczywiście, tego nie zauważyliśmy… proszę zadzwonić później.

Później Ministerstwo nabrało wody w usta i poprosiło o wniosek o udzielenie informacji na piśmie, bo przez telefon nie są w stanie odpowiedzieć na nasze – wydawałoby się proste – pytania.

Idea nowelizacji była oczywiście słuszna, czyli ułatwienie stosowania „elastycznych form zatrudnienia takich jak praca tymczasowa, prace cykliczne czy też sezonowe”.

Teraz pracodawca zatrudniając pracownika na umowę terminową, będzie mógł po jej rozwiązaniu, jeśli będzie chciał z nim w przyszłości zawierać kolejne umowy terminowe, nie wydać świadectwa pracy, chyba że zażąda tego pracownik. Takie ułatwienie będzie przysługiwać przez 24 kolejne miesiące od daty zawarcia pierwszej umowy terminowej z danym pracownikiem.

Problemem jest to, co zostało usunięte w toku „ułatwiania życia pracodawcom”.

Projekt nowelizacji powstał w czerwcu 2008 r., był konsultowany przez 7 organizacji pracodawców i pracowników, stanowisko zajmowała Rada Ministrów, na posiedzeniu Sejmu głos zabrało 12 posłów.

Tymczasem z uśmiechem na ustach wprowadzono zmiany kodeksu pracy – bez większej refleksji, co dodajemy a co wyrzucamy. W tym momencie, kultywując piękny zwyczaj z okazji nieudzielenia wotum nieufności Ministrowi Grabarczykowi, pomysłodawcom ww. projektu należałoby wręczyć bukiet kwiatów.

Dawid Wasilewski, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Mateusz Wilczyński, adwokat, manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Nowe zasady wydawania świadectw pracy czyli z serii „Zadzwońmy do Ministerstwa” :

  1. można by powtórzyć za Kazikiem – „Polska mieszkam w Polsce mieszkam tu tu tu tu”…

  2. [...] Tym bardziej, że przepisy prawa pracy zmieniają się dosyć często, a zmiany te nie zawsze są przemyślane (pisałem o tym przy okazji nowych zasad wydawania świadectw pracy). [...]