Nowe wytyczne dotyczące zapewnienia neutralności sieci

Wydano wytyczne pomagające w interpretacji unijnych przepisów dotyczących neutralności sieci, tj. zagwarantowania równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu. Współcześnie temat „otwartego Internetu” pojawia się w debacie publicznej, jak i w działaniach legislacyjnych na wiele różnych sposobów (premoderacja treści, „anonimowość”, wolność słowa). Niejako w tle tego typu dyskusji istnieje niezwykle istotna kwestia występowania praktyk zarządzania transmisją danych, polegających na blokowaniu lub spowalnianiu określonych aplikacji lub usług oraz faworyzowaniu innych, w szczególności nie kierując się przy tym ich specyfiką, a warunkami handlowymi proponowanymi przez ich dostawców. W oczywisty sposób może to stawiać w pozycji uprzywilejowanej największe podmioty, dysponujące znacznym kapitałem. W praktyce takie działania oznaczają nie tylko naruszanie interesów niektórych usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną, ale również użytkowników końcowych, poprzez wpływanie na możliwość realizacji przysługujących im praw dostępu do informacji, ich rozpowszechniania oraz korzystania z dowolnych aplikacji i usług. W celu ustalenia zasad zabezpieczających neutralność sieci, pod koniec 2015 r. uchwalono unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu (…). Przepisy te w założeniu miały w zrównoważony sposób uwzględniać interesy usługodawców świadczących usługi dostępu do internetu, usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną oraz użytkowników końcowych. Wprowadzono m.in. zasadę, że dostawcy usług dostępu do Internetu powinni traktować podobny ruch równo, bez względu na jego nadawcę, odbiorcę, treść czy urządzenie końcowe. Ponadto stosowane przez nich środki zarządzania ruchem powinny być przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być podyktowane względami handlowymi (tj. uzależnione jedynie od ceny proponowanej przez kontrahenta). Nowe regulacje okazały się jednak nieprecyzyjne, co rodziło wątpliwości odnośnie tego, jak powinny być stosowane w praktyce. Ze względu na to 30 sierpnia 2016 r. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (The Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) opublikował wytyczne dla stosujących oraz nadzorujących stosowanie rozporządzenia krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej (w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej – UKE). Wytyczne poruszają istotne kwestie praktyczne, wyjaśniają np. że wskazana powyżej zasada równego traktowania ruchu obejmuje również reklamy (tj. zakaz ich blokowania, spowalniania, modyfikowania, ograniczania, zakłócania, pogarszania jakości oraz dyskryminacji przez dostawców usług dostępu do internetu). Wytyczne te będą miały ogromne znaczenie w praktyce – właśnie z uwzględnieniem przedstawionej w nich interpretacji przepisów rozporządzenia polski UKE będzie bowiem oceniał indywidualne przypadki i wydawał decyzje. Stąd powinny być brane pod uwagę przez wszystkich przedsiębiorców podlegających nowym regulacjom. Autor: Kamila Koszewicz, starszy konsultant w Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.